MENU

Huurrecht

Thuis in huurrecht

Een lekkage in uw bedrijfspand dat niet wordt verholpen; een huurder die zijn huur keer op keer niet op tijd betaalt; de beëindiging van de huurovereenkomst van uw kantoorpand in verband met de verkoop van het pand. Het zijn allemaal problemen die vallen onder het huurrecht. Het huurrecht regelt alle rechten en plichten voor zowel de huurder als verhuurder en kan betrekking hebben op zaken, een perceel grond, woonruimte, winkelruimte en kantoorruimte. 

Huuropzegging

De regels voor het huurrecht zijn vastgelegd in Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek. Er zijn regels van dwingend recht. Voor woonruimte gelden vergaande beschermingsbepalingen. Maar ook voor winkelruimte en horeca gelden er dwingende regels voor huuropzegging, huurprijs en indeplaatsstelling. Voor andere  gebouwen kunnen huurder aanspraak maken op ontruimingsbescherming na het eindigen van de huur.

Van regels van dwingend recht mag niet worden afgeweken. Zo kan het zijn dat u een huurovereenkomst heeft opgesteld die in strijd is met deze regels, waardoor een huurder meer rechten heeft dan u aanvankelijk dacht te zijn overeengekomen. Ook is er een deel van het huurrecht waar wel van mag worden afgeweken, maar niet in het nadeel van de huurder. Dit alles maakt het huurrecht tot een gespecialiseerd rechtsgebied.

Schakel RWV Advocaten tijdig in!

RWV Advocaten kan u in een vroeg stadium al bijstaan bij bijvoorbeeld het opstellen van een huurovereenkomst. Zo kunt u ervoor zorgen dat u geen strijdige huurovereenkomst aan uw huurder aanbiedt waar u later uw huurder niet aan kunt houden. Ook een beëindiging van een huurovereenkomst is aan veel regels gebonden. Als u zich door RWV Advocaten laat begeleiden bij dit traject, loopt u geen risico's waardoor u straks eventueel voor onbepaalde tijd aan uw huurder gebonden bent. Uiteraard treden wij ook op voor huurders. Aarzel niet om contact op te nemen, bijvoorbeeld als uw pand een gebrek vertoont en u van mening bent dat dit voor rekening van de verhuurder dient te komen.

© 2022 RWV