MENU

Huurrecht

Thuis in huurrecht

Een lekkage in je bedrijfspand dat niet wordt verholpen; een huurder die zijn huur keer op keer niet op tijd betaalt; de beëindiging van de huurovereenkomst van jouw kantoorpand in verband met de verkoop van het pand. Het zijn allemaal problemen die vallen onder het huurrecht. Het huurrecht regelt alle rechten en plichten voor zowel de huurder als verhuurder en kan betrekking hebben op zaken, een perceel grond, woonruimte, winkelruimte en kantoorruimte. 

Huuropzegging

De regels voor het huurrecht zijn vastgelegd in Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek. Er zijn regels van dwingend recht. Voor woonruimte gelden vergaande beschermingsbepalingen. Maar ook voor winkelruimte en horeca gelden er dwingende regels voor huuropzegging, huurprijs en indeplaatsstelling. Voor andere  gebouwen kunnen huurders aanspraak maken op ontruimingsbescherming na het eindigen van de huur.

Van regels van dwingend recht mag niet worden afgeweken. Zo kan het zijn dat je een huurovereenkomst hebt opgesteld die in strijd is met deze regels, waardoor een huurder meer rechten heeft dan je aanvankelijk dacht te zijn overeengekomen. Ook is er een deel van het huurrecht waar wel van mag worden afgeweken, maar niet in het nadeel van de huurder. Dit alles maakt het huurrecht tot een gespecialiseerd rechtsgebied.

Schakel onze huurrecht advocaten tijdig in!

Onze huurrecht advocaten kunnen je in een vroeg stadium al bijstaan bij bijvoorbeeld het opstellen van een huurovereenkomst. Zo kun je ervoor zorgen dat je geen strijdige huurovereenkomst aan je huurder aanbiedt waar je later jouw huurder niet aan kunt houden. Ook een beëindiging van een huurovereenkomst is aan veel regels gebonden. Als je je door ons laat begeleiden bij dit traject, loop je geen risico's waardoor je straks eventueel voor onbepaalde tijd aan je huurder gebonden bent. Uiteraard treden wij ook op voor huurders. Aarzel niet om contact op te nemen, bijvoorbeeld als jouw pand een gebrek vertoont en je van mening bent dat dit voor rekening van de verhuurder dient te komen.

© 2022 RWV