Elk jaar ontvang ik vragen over huurverhoging van woonruimte. Hoeveel mag de prijs worden verhoogd? Hoe verloopt de procedure? De wettelijke regeling is ingewikkeld en onleesbaar waardoor je vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Maar hoe weet je dan als verhuurder hoe je de huurverhoging correct berekent en hoe je de verhoging doorvoert? Deze twee stroomschema’s geven schematisch inzicht. 

Twee stroomschema's

  1. Welke verhoging mag je doorvoeren?
  2. Welke procedure moet je doorlopen bij verhogingen van “niet geliberaliseerde huur”? In de volksmond meestal aangeduid als “sociale huur”.

Ik leg het verschil tussen geliberaliseerde en niet geliberaliseerde huur uit.

SOCIALE HUUR

Niet geliberaliseerde huur

Bij woonruimte is de huurprijs door de overheid gereguleerd. Van oudsher gold dit alleen voor de zogenaamde “niet geliberaliseerde huur”. Dat wil zeggen: huurprijzen van zelfstandige woonruimte onder een bepaalde grens. Deze grens, genaamd “liberalisatiegrens” is in de loop der jaren hoger geworden en bedraagt nu (in 2023) € 808,06. De huurprijs bij aanvang van de huur is bepalend voor de vraag of de huurprijs wel of niet is geliberaliseerd. Er is een tabel te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Woning waardering stelsel: maximale huurprijs wordt bepaald door aantal punten

Om de maximale huurprijs te kunnen bepalen, moet de woning worden gewaardeerd. Dit gebeurt aan de hand van een puntentelling. De huurwoning krijgt punten toegekend op basis van de kwaliteit van de woning. Aan de hand van het totale puntenaantal wordt een maximale huurprijs vastgesteld. Hoe hoger het puntenaantal, hoe hoger de huurprijs.

De punten worden toegekend op basis van bijvoorbeeld: 

  • oppervlakte, 
  • energielabel, 
  • WOZ-waarde, 
  • aanwezige installaties, 
  • e.d. 

Dit kun je controleren op de website van de Huurcommissie. Deze puntentelling kan gedurende de gehele looptijd van niet geliberaliseerde huurcontracten worden getoetst door de Huurcommissie.

vrije sector

Geliberaliseerde huur

Geliberaliseerde huur ziet op kale huurprijzen boven de liberalisatiegrens. De aanvangsprijzen worden niet gereguleerd. Sinds de coronatijd wordt wel de maximale huurprijsverhoging voor geliberaliseerde woonruimte (vrije sector) door de overheid beperkt.

Toetsing aanvangshuur bij geliberaliseerde woonruimte

Bij verhuur van geliberaliseerde woonruimte kan de aanvangshuurprijs tot 6 maanden na de aanvang worden getoetst. Leidt de toetsing tot een puntental dat correspondeert met een huurprijs onder € 808,06 (anno 2023) dan zal de Huurcommissie de huurprijs bijstellen naar dat lagere bedrag. Als de puntentelling hoger is dan de geliberaliseerde huurprijs, dan blijft de overeengekomen huurprijs van kracht.

Wetsvoorstel Betaalbare huur (middenhuur)

Inmiddels ligt er ook een Wetsvoorstel Betaalbare huur, waarbij de huurprijsbescherming wordt opgerekt tot de categorie “middenhuur”. Onder middenhuur wordt verstaan: woningen met een puntenaantal van 186 of minder op grond het van het woning waardering stelsel, niet zijnde de niet geliberaliseerde woonruimte. Hiermee wordt de huurprijsbescherming nog verder opgevoerd.

huurprijs bepalen

TWEE STROOMSCHEMA'S

Jaarlijkse huurprijsverhoging woonruimte

Met behulp van dit eerste schema kun je zien of er sprake is van geliberaliseerde woonruimte en met welk percentage je de huurprijs vervolgens jaarlijks kunt verhogen. 

Procedure jaarlijkse huurprijsverhoging woonruimte

Voor niet geliberaliseerde huur moet ook de juiste procedure worden gevolgd om de huurprijs te mogen verhogen. Die procedure is in dit tweede schema weergegeven. 

Maar let op! Bij niet geliberaliseerde huur kan geen verhoging worden afgedwongen als de actuele huurprijs gelijk of hoger is dan de maximaal toegestane huurprijs op grond van het woning waardering stelsel. 

Hulp nodig bij het berekenen van de huurverhoging 2024?

Twijfel je over de correcte stappen of heb je hulp nodig bij het doorvoeren van de jaarlijkse huurprijsverhoging van woonruimte, neem dan gerust contact op met mij of één van de andere huurrecht advocaten van RWV Advocaten.