Het exclusieve recht om toe te staan dat een werk (bijvoorbeeld door verkoop) wordt verspreid, wordt het distributierecht van de rechthebbende (de auteur of uitgever) genoemd.