Deze mogelijkheid kan alleen worden verzilverd wanneer dit op een rechtens juiste wijze en goed getimed wordt uitgevoerd. Er moet worden voorkomen dat een curator de transactie later kan vernietigen. 

Een doorstart heeft feitelijk alleen zin als van tevoren een goed businessplan aanwezig is en de gelden daarvoor beschikbaar zijn bij de aandeelhouder(s) of andere derden. 

Een doorstart dient snel na de datum van het faillissement te worden gerealiseerd: immers, per dag verdampt de waarde van de onderneming. Leveranciers en klanten zullen vaak bereid zijn door te gaan met een doorstart wanneer zij snel duidelijkheid hebben en een vertrouwenwekkend plan krijgen voorgeschoteld. 

Pre-pack

In de afgelopen jaren is de zogenoemde pre-pack opgekomen. Deze term is afgeleid van ‘pre packaged bankruptcy’ en staat voor een in stilte voorafgaand aan het faillissement voorbereide doorstart. Op verzoek van de vennootschap stelt de rechtbank een beoogd curator aan die in stilte in korte tijd een beoordeling moet maken of een beoogde doorstart de beste oplossing voor de crediteuren is. Is dit het geval, dan wordt het faillissement uitgesproken en nog op dezelfde dag wordt de onderneming doorgestart. Bekende voorbeelden van pre-packs zijn het Ruwaard van Putten Ziekenhuis, Marlies Dekkers en Heiploeg Garnalen. Op dit moment is wetgeving in de maak waarin de pre-pack wettelijk wordt geregeld.  

waarom onze insolventierecht advocaten inschakelen?

De advocaten insolventierecht van RWV Advocaten zijn zeer ervaren met doorstarts en pre-packs. Zij kunnen je in dit proces op een juiste wijze begeleiden waarmee de kans op een geslaagde doorstart zeer vergroot wordt.

Misschien ook interessant voor jou?