Wat is turboliquidatie?

Wanneer bij het nemen van een ontbindingsbesluit geen (toekomstige) baten meer aanwezig zijn, dan hoeft er geen vereffening plaats te vinden, maar kan de rechtspersoon zonder formaliteiten direct worden ontbonden. Simpel gezegd is een turboliquidatie dan ook het uitschrijven van de vennootschap uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, zonder dat vereffening plaatsvindt. Hierdoor kunnen rechtspersonen snel ontbonden worden.

De rechtspersoon houdt dan direct op te bestaan, ongeacht of de rechtspersoon nog schuldeisers heeft.

download onepager OVER TURBOLIQUIDATIE

Wanneer kan een turboliquidatie wel, wanneer niet? Welke stappen moeten er genomen worden? En met welke punten moet je rekening houden? Om deze vragen kort en overzichtelijk te beantwoorden, hebben we een onepager inclusief flowchart opgesteld. Niet alleen handig voor jezelf, maar zeker ook voor jouw klanten!

Download onepager

Wat is het doel van turboliquidatie?

Waarom zou je kiezen voor een turboliquidatie? Allereerst is turboliquidatie een snelle en goedkope manier om de rechtspersoon te doen eindigen. Daarnaast kan met een turboliquidatie (in tegenstelling tot een faillissement) het imago van de rechtspersoon worden beschermd en kan (en moet) in dergelijke gevallen een (langdurig) faillissement worden voorkomen.

Naast het inzetten van een turboliquidatie bij bedrijfsbeëindiging, kan een turboliquidatie ook onderdeel zijn van een herstructurering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de zogenaamde sterfhuisconstructie.

Wanneer is turboliquidatie de juiste keuze?

Als bij het nemen van het ontbindingsbesluit geen baten meer aanwezig zijn, dan volgt er geen vereffening, maar eindigt de rechtspersoon direct en kan de rechtspersoon zonder formaliteiten worden uitgeschreven uit het Handelsregister. Onder baten worden alle (toekomstige) activa van de onderneming verstaan. Ook eventuele toekomstige belastingteruggave en eventuele vorderingen uit bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid vallen hieronder.

.

Geen baten

Wel baten

Geen schulden

Turboliquidatie

Vereffening door een vereffenaar

Wel schulden

Turboliquidatie

Vereffening met de verplichting het faillissement aan te vragen als de schulden de baten overtreffen

Tijdelijke wet transparantie Turboliquidatie

Op 15 november 2023 is de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking getreden. Met deze wet wordt beoogd ervoor te zorgen dat bij het gebruik van de turboliquidatie de transparantie wordt vergroot, de verantwoording daarover wordt verbeterd en misbruik van de turboliquidatie wordt tegengegaan. Met de invoering van deze wet gaan er (tijdelijk) extra eisen gelden aan een turboliquidatie.

Lees ook: Inwerkingtreding Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie 15 november 2023

Bescherming van schuldeisers bij turboliquidatie

Schuldeisers die van mening zijn dat zij door turboliquidatie zijn benadeeld, hebben een aantal mogelijkheden om de gang van zaken aan te vechten. Zij kunnen bijvoorbeeld proberen een faillissement van de ontbonden rechtspersoon uit te lokken, als ze van mening zijn dat er wel degelijk nog baten te vereffenen zijn. Een bate kan daarbij ook bestaan uit een vordering op het bestuur wegens onbehoorlijke taakvervulling.

Ook kunnen schuldeisers in een dergelijke situatie rechtstreeks het bestuur aanspreken. Echter, het bewijs is vaak lastig te leveren en de kosten zijn aanzienlijk; reden waarom schuldeisers het er veelal maar bij laten zitten.

Waarom onze insolventierecht advocaten inschakelen?

Een turboliquidatie is complex en overweldigend. Daarom staan onze ervaren insolventierecht advocaten klaar om je te begeleiden. We helpen je om de voor- en nadelen van turboliquidatie af te wegen, adviseren je over de wettelijke vereisten en begeleiden je bij het volledige proces. Met onze deskundige ondersteuning kun je er zeker van zijn dat je de beste beslissing neemt voor jou en je bedrijf.

Klaar om de volgende stap te zetten en je bedrijf efficiënt te beëindigen? Neem contact met ons op. Wij staan klaar om je te helpen de turboliquidatie zo soepel en zorgeloos mogelijk te laten verlopen.

Misschien ook interessant voor jou?