Wat is de WHOA?

Sinds 1 januari 2021 is de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) ingevoerd. Op basis van de WHOA kun je op het moment dat je als ondernemer in financieel zwaar weer verkeert aan jouw schuldeisers een akkoord aanbieden waarbij zij genoegen dienen te nemen met betaling van een deel van hun vorderingen. Hiermee kan een faillissement voorkomen worden.

Faillissement voorkomen met 
nieuwe mogelijkheden in de faillissementswet

De WHOA voorziet in een buitengerechtelijk dwangakkoord waarmee je als ondernemer, op het moment dat je financiële problemen hebt, kunt herstructureren. De Faillissementswet kende voorheen alleen dwangakkoorden tijdens faillissement en in surseance van betaling. Waarbij een faillissement gericht is op liquidatie van de onderneming en niet op het voortzetten van de onderneming. Met surseance van betaling zou het mogelijk moeten zijn om de onderneming voort te zetten, maar helaas biedt deze regeling in veel gevallen daarvoor onvoldoende mogelijkheden en is het slechts een voorportaal van faillissement. Geschikt om ondernemingen te herstructureren waren deze akkoorden dus in veel gevallen niet.

De nieuwe mogelijkheid in de faillissementswet, de WHOA, brengt hier verandering in en geeft je als ondernemer een tweede kans.

Waarom kiezen voor de WHOA?

Omdat je een faillissement kunt voorkomen, kan de WHOA interessant zijn voor de schuldeisers. Namelijk als dit betekent dat zij een groter deel van hun vordering(en) ontvangen dan zij in faillissement zouden ontvangen. Zonder de WHOA kan een akkoord alleen slagen met instemming van alle crediteuren. 

Met de WHOA kunnen minderheden van tegenstribbelende crediteuren toch gedwongen worden om mee te gaan in het akkoordvoorstel. Verder maakt de WHOA het mogelijk om bepaalde overeenkomsten tussentijds te beëindigen.

De besloten en openbare WHOA procedure

Wil je gebruik maken van de WHOA, dan dien je een keuze te maken tussen de besloten of de openbare procedure waarbinnen het akkoord tot stand kan komen.

Bij de openbare procedure dien je de akkoordprocedure voor derden bekend te maken in het insolventieregister, het handelsregister van de KvK en de Staatscourant.

Bij een besloten procedure wordt niet publiek gemaakt dat een akkoord wordt voorbereid.

Lees ook: WHOA: openbare en besloten procedure 

Download whitepaper whoa

In het whitepaper WHOA leggen we uit wat er ten opzichte van de situatie voor 2021 veranderd is en wat deze wet precies inhoudt. In het whitepaper gaan we onder andere in op:

  • de WHOA in het algemeen,
  • de procedure,
  • de taken en bevoegdheden van de schuldenaar, herstructureringsdeskundige en observator, en
  • welke speciale bepalingen de slagingskans van de WHOA bevorderen.
Meer informatie
WHOA

Waarom juridische bijstand?

De WHOA kan complex zijn en het inschakelen van een advocaat is om deze redenen vaak nuttig: 

  • Voorbereiding van een herstructureringsplan: een advocaat helpt je bij het opstellen van een gedetailleerd en juridisch waterdicht herstructureringsplan.
  • Communicatie met schuldeisers: een advocaat onderhandelt met schuldeisers en zorgt voor duidelijke en correcte communicatie, waardoor conflicten en misverstanden worden voorkomen.
  • Juridische vragen en onzekerheden: als er vragen of onduidelijkheden zijn over de wetgeving, procedures of de implicaties van de WHOA, geeft een advocaat juridisch advies.
  • Indiening bij de rechtbank: een advocaat dient het akkoord in bij de rechtbank en handelt de vereiste documenten en formaliteiten af. 
  • Begeleiding tijdens de homologatieprocedure: een advocaat begeleidt je tijdens de homologatieprocedure bij de rechtbank om ervoor te zorgen dat alles volgens de regels verloopt en om eventuele geschillen op te lossen.
  • Bescherming tegen faillissement: als er een dreiging van faillissement is, helpt een advocaat om snel een WHOA-procedure op te starten en zo bescherming te bieden.

Waarom onze insolventierecht advocaten inschakelen?

Als je in financiële moeilijkheden verkeert, is het belangrijk om een advocaat te kiezen die ervaring heeft met de WHOA en herstructurering van bedrijven om de beste kans van slagen te hebben. Bij RWV hebben we deze ervaren advocaten.

Wij ondersteunen en begeleiden je bij elke stap; van het opstellen van een herstructureringsplan tot het begeleiden van de homologatieprocedure bij de rechtbank. Door onze deskundige hulp in te roepen, vergroot je de kans op een homologatieakkoord en dus continuïteit van je onderneming.

Misschien ook interessant voor jou?