Waar kunnen wij je bij helpen?

GESCHIL VOORKOMEN OF PROCEDEREN 

De aandeelhoudersovereenkomst: het fundament

Een wijze waarop mogelijke geschillen kunnen worden voorkomen is door een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. 

Een aandeelhoudersovereenkomst is een overeenkomst tussen aandeelhouders waarin afspraken worden gemaakt over onderwerpen die niet in de statuten staan of die afwijken van de statuten. Denk aan zaken als de overdracht van aandelen, de benoeming van bestuurders, de verdeling van winsten en procedures voor het oplossen van geschillen. 

Een aandeelhoudersovereenkomst is van belang om duidelijke afspraken te hebben om zo conflicten te voorkomen of op te lossen.

Procedure Ondernemingskamer

Wanneer een aandeelhoudersgeschil niet onderling kan worden opgelost, kun je een procedure starten bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Deze gespecialiseerde rechtbank behandelt geschillen tussen aandeelhouders en treft voorzieningen om de belangen van het bedrijf en de aandeelhouders te beschermen. 

Een procedure bij de Ondernemingskamer leidt tot een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken binnen de onderneming en kan resulteren in verstrekkende maatregelen, zoals het ontslag van bestuurders of de overdracht van aandelen. 

Daarnaast kan het voeren van een kort gedingprocedure bij de rechtbank ook tot (deel)oplossingen voor een aandeelhoudersgeschil leiden.

Navigeren door het krachtenveld

Verschillende belangen van aandeelhouders

Elke aandeelhouder heeft een eigen belang en visie in een onderneming, wat soms leidt tot botsingen. Meerderheidsaandeelhouders hebben vaak een aanzienlijke invloed op de bedrijfsvoering en kunnen de koers van de onderneming bepalen. Hun belangen kunnen echter afwijken van die van minderheidsaandeelhouders, die ondanks hun kleinere aandeel, ook recht hebben op bescherming van hun belangen.

Private Equity-partijen als aandeelhouders voegen een extra dimensie toe, omdat hun doel vaak is om op korte tot middellange termijn waarde te creëren. Ze kunnen druk uitoefenen op het bestuur om strategieën te volgen die zijn gericht op snelle groei en winst.

In familiebedrijven kunnen de verhoudingen nog complexer zijn, waarbij zakelijke belangen vermengd raken met familierelaties en emoties.

Het is essentieel om in al deze situaties een evenwicht te vinden dat zowel recht doet aan de belangen van alle betrokkenen, als aan de gezondheid en stabiliteit van de onderneming.

Mogelijke oorzaken van aandeelhoudersgeschillen

In de complexe wereld van het ondernemerschap, zijn aandeelhoudersgeschillen soms onvermijdelijk. Er zijn diverse redenen waarom deze conflicten ontstaan:

 1. Verschil in visie
  Je hebt samen met je medeaandeelhouders een bedrijf opgezet, maar na verloop van tijd ontstaan er verschillen in de visie over de koers van het bedrijf. Dit kan leiden tot conflicten als er geen overeenstemming bereikt wordt.
 2. Onenigheid over winstuitkering
  Aandeelhouders kunnen het oneens zijn over hoeveel winst er moet worden uitgekeerd. De één wil misschien investeren in groei, terwijl de ander de voorkeur geeft aan directe uitkering van winst.
 3. Managementconflicten
  Verschillen in managementstijl of onvrede over de prestaties van het bestuur kunnen leiden tot aandeelhoudersgeschillen.
 4. Transparantie en communicatie
  Een gebrek aan duidelijke communicatie en transparantie kan wantrouwen scheppen en leiden tot conflicten tussen aandeelhouders.

Het is belangrijk om te beseffen dat conflicten tussen aandeelhouders aanzienlijke gevolgen hebben voor het succes en continuïteit van het bedrijf. Ze kunnen de bedrijfsvoering belemmeren en de bedrijfswaarde verminderen. Daarom is het essentieel om geschillen zo snel mogelijk te adresseren en op te lossen.

Waarom onze advocaten ondernemingsrecht inschakelen?

Aandeelhoudersgeschillen kunnen complex en uitdagend zijn. Ze vereisen een grondig begrip van de wet, scherpe onderhandelingsvaardigheden en de mogelijkheid om snel en effectief te handelen. Onze advocaten ondernemingsrecht hebben de ervaring en expertise om je te helpen bij deze uitdagingen. Wij kunnen je adviseren over jouw rechten en plichten als aandeelhouder, je bijstaan bij het opstellen of herzien van een aandeelhoudersovereenkomst of je begeleiden bij een procedure bij de Ondernemingskamer of bij de rechtbank.

Of je nu voor een geschil staat of een dergelijk scenario wilt voorkomen, we staan voor je klaar om je te begeleiden en je belangen te behartigen. Neem contact met ons op om te bespreken hoe we je kunnen helpen.

misschien ook interessant voor jou