Voorafgaand aan het ondertekenen van de franchiseovereenkomst verstrekt u als franchisegever een exploitatieprognose aan de kandidaat-franchisenemer. In deze prognose geeft u een omzet- en resultaatsverwachting af voor de komende jaren als de kandidaat-franchisenemer zou toetreden tot de franchiseformule. Maar wat als deze prognose achteraf niet klopt? De rechtbank Midden-Nederland boog zich recentelijk over deze vraag.

Franchisenemer wil franchiseovereenkomst vernietigen op basis van dwaling

Een franchisegever had – zoals gebruikelijk – voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst een exploitatieprognose aan de kandidaat-franchisenemer verstrekt. In deze voorspelling werd onder andere een prognose gedaan over de te verwachte omzet en het te verwachten bedrijfsresultaat in de eerste drie jaren. Mede door deze prognose is er tussen de franchisegever en de kandidaat-franchisenemer een franchiseovereenkomst gesloten.

Al snel na de start van de onderneming moest de franchisenemer constateren dat de omzet tegenviel; de omzet en bedrijfsresultaten waren totaal niet in lijn met de door de franchisegever verstrekte prognose. Daarnaast zou de franchisegever een aantal verplichtingen uit de franchiseovereenkomst niet nakomen. Hierdoor besloot de franchisenemer de franchiseovereenkomst te vernietigen op grond van dwaling.

De franchisegever was het niet eens met deze vernietiging en gaf hiervoor de volgende argumenten.

  • Allereerst zou er geen prognose door of in opdracht van de franchisegever zijn opgesteld en voor zover dit wel het geval zou zijn, zou de franchisegever de franchisenemer hebben gewaarschuwd dat het slechts ruwe gegevens betrof.
  • Daarnaast zou de franchisenemer – volgens de franchisegever – de overeenkomst ook hebben gesloten zonder prognose.
  • Als derde stelt de franchisegever dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen dan wel tekortkomingen aan de zijde van franchisegever.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank komt uiteindelijk tot het oordeel dat de overeenkomst tussen franchisegever en franchisenemer tot stand is gekomen onder invloed van dwaling. Hiertoe overweegt de rechtbank dat vaststaat dat de franchisegever de prognose heeft opgesteld en dat niet ter discussie staat dat de prognose onjuist is. De rechtbank stelt daarbij zelfs dat zij van oordeel is dat de franchisegever zich al vóór het sluiten van de franchiseovereenkomst bewust is geweest van de onjuistheid van de prognose. Daarbij zijn volgens de rechtbank de volgende drie punten doorslaggevend.

  • Allereerst heeft de franchisegever geen haalbaarheid- en geschiktheidsonderzoek uitgevoerd terwijl zij dit wel zou hebben toegezegd op haar website.
  • Daarnaast zou de prognose niet gebaseerd zijn op historische ervaringscijfers terwijl dit wel in de franchiseovereenkomst is opgenomen.
  • Als derde heeft de franchisegever aangegeven niet de deskundigheid te hebben om een dergelijke prognose vast te stellen. Op basis van het bovenstaand wist de franchisegever, althans had zij moeten weten, dat de prognose niet als een betrouwbare voorspelling beschouwd kon worden, en had zij dit moeten mededelen aan de franchisenemer.

Daarnaast handelt de franchisegever onrechtmatig tegen de franchisenemer door het verstekken van de onjuiste prognose, zodat de eventuele gelden maar ook toekomstige schade van de franchisenemer voor vergoeding door de franchisegever in aanmerking komt.

Gelet op het bovenstaande heeft de franchisenemer de franchiseovereenkomst rechtsgeldig vernietigd, wordt de franchisegever veroordeeld tot terugbetaling van de franchisefee aan de franchisenemer en tot vergoeding van eventuele gelden en nog te lijden schade van de franchisenemer.

Noodzaak juiste exploitatieprognose door franchisegever

Wederom een uitspraak waar de noodzaak van een goede en juiste exploitatieprognose uit blijkt. Als u als franchisegever een prognose verstrekt, laat u dan ook goed adviseren over het opstellen van de prognose. Zorg ervoor dat de prognose geen onjuiste verwachtingen wekt en maak de prognose – indien mogelijk – gezamenlijk met de franchisenemer.

Heeft u vragen over het opstellen van een exploitatieprognose of over franchise in het algemeen?

Zoekt u advies of begeleiding voor uw franchiseonderneming? Neem dan contact op met mij of mijn andere collega’s. Wij helpen u graag verder.