Het hanteren van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar wel handig. Aan de hand van een aantal artikelen laten wij u zien hoe u de algemene voorwaarden in de praktijk dient te gebruiken. In dit eerste deel leggen wij u uit waarom u algemene voorwaarden nodig heeft en wat er in uw algemene voorwaarden moet worden geregeld.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Ondernemen bestaat uit overeenkomsten sluiten. Zo kan het zijn dat u geregeld overeenkomsten sluit met andere ondernemingen, zoals uw opdrachtgevers en leveranciers. Maar ook als u uw producten of diensten aan uw klanten verkoopt, sluit u een overeenkomst. In al deze gevallen is het verstandig om een set algemene voorwaarden te hanteren. De algemene voorwaarden is een set met een aantal standaard bepalingen die u schriftelijke vastlegt en bij uw overeenkomsten voegt. In deze bepalingen worden vaak zaken geregeld over de aansprakelijkheid, garantie, klachttermijnen, bedenkingstermijnen, tarieven, de manier waarop betaald dient te worden, etc.

Er bestaan verschillende soorten algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, onderhoudsvoorwaarden, garantievoorwaarden, licentievoorwaarden, gebruikersvoorwaarden.

Waarom algemene voorwaarden opstellen?

Als u een set algemene voorwaarden gebruikt, zijn uw rechten en plichten en die van uw wederpartij direct duidelijk. Bovendien kan het hanteren van een set algemene voorwaarden tijdbesparend werken. Zo kunnen de algemene voorwaarden voorkomen dat u over ieder detail moet onderhandelen en hoeft u niet steeds na te denken over de inhoud van uw overeenkomsten. De meeste zaken zijn tenslotte toch al in uw algemene voorwaarden vastgelegd. Ook kunnen algemene voorwaarden risico’s voor u als ondernemer verkleinen. Het voorkomt namelijk dat u belangrijke risico’s, zoals de verdeling van aansprakelijkheid, vergeet in te perken.

Wat moet er in de algemene voorwaarden staan?

Wat er in uw algemene voorwaarden moet staan, is afhankelijk van zeer veel factoren, zoals, handelt u voornamelijk met particulieren of ondernemers? In welke branche bent u werkzaam? Bent u opdrachtgever of opdrachtnemer? Etc.

Belangrijke zaken die vaak in algemene voorwaarden worden geregeld, zijn bijvoorbeeld:

  1. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden; van belang is om in de algemene voorwaarden overeen te komen wanneer de algemene voorwaarden precies van toepassing zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld opnemen dat de algemene voorwaarden niet enkel van toepassing zijn op overeenkomsten, maar ook op aanbiedingen en offertes.
  2. Aansprakelijkheid; als ondernemer loopt u vaak een groot aansprakelijkheidsrisico. Zo kan de wederpartij u in bepaalde gevallen aansprakelijk stellen voor de directe en indirecte schade die hij uit hoofde van de overeenkomst lijdt. Het volledig uitsluiten van aansprakelijkheid is (meestal) niet mogelijk. Wel kunt u uw aansprakelijkheid in uw algemene voorwaarden (vaak) beperken.
  3. Betalen; de wettelijke betalingstermijn voor facturen bedraagt 30 dagen. Wilt u hier van afwijken, dan kunt u dit doen in uw algemene voorwaarden. Ook is het mogelijk om in de algemene voorwaarden op te nemen wat er gebeurt als een factuur te laat wordt betaald. Zo kunt u bepalen dat de wederpartij dan incassokosten en rente verschuldigd is.
  4. Geschillenregeling; het is verstandig om in uw algemene voorwaarden op te nemen welk recht op de overeenkomst van toepassing is en welke rechter bevoegd is, mocht er een geschil tussen u en de wederpartij ontstaan. Bij internationale handel kan het overigens voorkomen dat u in een ander land moet procederen.

Algemene voorwaarden laten opstellen of controleren?

Heeft u nog geen algemene voorwaarden en wilt u graag een set algemene voorwaarden laten opstellen? Of heeft u al een set algemene voorwaarden, maar wilt u weten of deze juridisch in orde is? Neem dan gerust contact met ons op. Aan de hand van de door u verstrekte informatie, leveren wij juridisch maatwerk en zorgen ervoor dat uw algemene voorwaarden aansluiten bij uw bedrijfsactiviteiten.