Franchisenemers van de pizzaketen Papa John’s zijn naar de rechter gestapt en hebben beslag laten leggen op ruim 4 miljoen euro van het Nederlandse hoofdkantoor. Hiermee willen ze hun schadevordering veilig stellen. De franchisenemers hebben bij aanvang van de franchiseovereenkomst circa € 300.000,- per franchisenemer geïnvesteerd en deze investering willen ze terugvorderen. Papa John’s zou de franchisenemers bij aanvang namelijk misleidende en veel te optimistische prognoses hebben laten zien en valse beloftes over ondersteuning hebben gemaakt. Hierdoor hebben veel franchisenemers het niet gered en blijven zij achter met een torenhoge schuld.  

Machtspositie franchisegever

Papa John’s is een Amerikaanse pizzaketen die in 2016 met een extreem ambitieus groeiplan naar Nederland kwam. Het doel was om honderd vestigingen in Nederland te openen, uiteindelijk zijn het er ‘slechts’ twintig geworden. Een groot aantal van deze vestigingen is al meerdere keren van eigenaar gewisseld.  

Wat is er volgens de franchisenemers misgegaan?

Niet alleen zou het Nederlandse hoofdkantoor de franchisenemers gouden bergen hebben beloofd. Ook zou er volgens de franchisenemers sprake zijn van een te machtige positie van de franchisegever. Zo moesten de franchisenemers ingrediënten voor de pizza’s afnemen bij een aan het hoofdkantoor gelieerd bedrijf dat torenhoge en niet-marktconforme prijzen rekende. Daarbij kwam dat de franchisenemers allerlei verplichte vergoedingen aan de franchisegever moesten betalen.  

Nieuwe franchisewet had uitkomst geboden

Franchise is een bijzondere vorm van samenwerking, waarvoor op dit moment nog niets in de wet is geregeld. De franchisegever heeft dan ook veel vrijheid, waardoor in de praktijk de franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst vaak onvoldoende wordt geïnformeerd en vastgelegde afspraken voor de franchisenemer vaak ongunstig zijn.

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel Wet Franchise bij de Tweede Kamer. In het licht van de kwestie van Papa John’s, is het onderdeel ‘precontractuele uitwisseling van informatie’, dat in het wetsvoorstel opgenomen is, interessant. Dit onderdeel verplicht de franchisegever namelijk om alle relevante informatie voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst met haar franchisenemer(s) te delen. Dit zou volgens de franchisenemers van Papa John’s juist niet zijn gebeurd, waardoor zij enorme schade zouden hebben geleden.  

Precontractuele informatieverstrekking aan franchisenemer

De in het wetsvoorstel opgenomen precontractuele informatieverstrekking zou moeten bijdragen aan een evenwichtigere franchiseverhouding. Op deze manier hoopt de wetgever te voorkomen dat de franchisenemer een franchiseovereenkomst ondertekent, waarvan hij de inhoud en uitwerking van de opgenomen verplichtingen en de daaruit voortvloeiende risico’s niet (goed) kan overzien. Om de belangen van de franchisenemer te beschermen, is in het wetsvoorstel bovendien een beraadtermijn van vier weken opgenomen tussen het moment van ontvangst van alle relevante informatie en het moment van het sluiten van de franchiseovereenkomst. Gedurende deze termijn mag de concept franchiseovereenkomst niet worden gewijzigd ten nadele van de franchisenemer. De beraadtermijn biedt de franchisenemer de gelegenheid om de ontvangen informatie te bestuderen en daarover zo nodig deskundig advies in te winnen. Op deze manier moet in de toekomst voorkomen worden dat een franchisenemer op basis van onjuiste, te rooskleurige aannames een franchiseovereenkomst aangaat. 

Nieuwe franchisewet een uitkomst?

De precontractuele uitwisseling zoals opgenomen in het wetsvoorstel, zou in het geval van de franchisenemers van Papa John’s een uitkomst geweest kunnen zijn. Op grond van deze verplichting hadden de franchisenemers bij het aangaan van de franchiseovereenkomst recht gehad op meer duidelijkheid over wat zij konden verwachten van de samenwerking. De door de franchisegever gedane valse beloftes en misleidende prognoses zouden een directe schendig opleveren van deze verplichting en de basis zijn voor een schadevordering. 

Het wetsvoorstel ligt nu bij de leden van de Tweede Kamer

Deze wet komt te laat voor de franchisenemers van Papa John’s. Wel laat deze kwestie de noodzaak van de Wet Franchise goed zien.  

Heeft u vragen over (de Wet) franchise?
 

Heeft u te maken met franchise en vraagt u zich af hoe u het beste om kunt gaan met de komende wijzigingen?  Zoekt u advies of begeleiding voor uw franchiseonderneming? Neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag verder.