Recent is in het Tijdschrift voor Woonrecht (WR 2010/124) een belangrijke uitspraak gedaan door het Gerechtshof te Amsterdam. Zoals bij veel huurgeschillen, ging het hier over de vraag of er een gebrek kleefde aan het gehuurde.

Geen airconditioning

De huurder huurt een winkel met terras in een overdekt winkelcentrum. De winkel bevindt zich op de eerste verdieping. Het betreft een winkelcentrum waarin de huurder vanaf de nieuwbouw huurt. In het winkelcentrum zit een mooie lichtkoepel. Het winkelcentrum heeft geen airconditioning. Er vindt uitsluitend luchtventilatie plaats.

Probleem; hoge temperaturen

Het probleem is dat in de zomer hoge, soms extreem hoge, temperaturen voorkomen, waardoor klanten weg blijven en soms onwel worden. Ook het assortiment van de huurder wordt door de temperatuur aangetast. De verhuurder die hierop wordt aangesproken door de huurder wijst alle klachten van de hand. De verhuurder is van mening dat de huurder wist dat er geen airconditioning aanwezig was, wijst op de mogelijkheid om zelf airconditioning in de winkel aan te sluiten en stelt dat de temperatuur geen eigenschap is die een gebrek kan opleveren.

Wat beslist de rechter?

De kantonrechter stelt de verhuurder in het gelijk. Vervolgens hebben wij namens de huurder hoger beroep ingesteld. Aangezien geen direct vergelijkbare zaak in de rechtspraak te vinden is, is de uitkomst van deze procedure baanbrekend. Het hof oordeelt:

  • dat temperatuur wel degelijk een gebrek kan opleveren;
  • dat van verhuurder mag worden verwacht dat hij alles doet wat voor hem redelijkerwijs mogelijk is om het binnenklimaat van het winkelcentrum zo aangenaam en dus in de zomer zo koel mogelijk te houden;
  • nu de deskundige vaststelt dat de verhuurder door betrekkelijk eenvoudige maatregelen de temperatuur ± 5 graden kan verlagen, er sprake is van een gebrek. De verhuurder dient dit gebrek te verhelpen en de huurder heeft recht op huurkorting van 15% zo lang de gebreken niet verholpen zijn.

Gevolg van de uitspraak

Een gebrek aan een gehuurde winkel kan betrekking hebben op alle eigenschappen die nadelige invloed hebben op het huurgenot. Ook als je door de afwezigheid van een airconditioning niet mag verwachten dat het altijd koel blijft, mag je wel verwachten dat de verhuurder er alles aan doet om het binnenklimaat zo aangenaam mogelijk te houden.

Mocht u als huurder of verhuurder geconfronteerd worden met vragen of geschillen over gebreken aan het gehuurde, aarzel dan niet contact op te nemen met mij of één van mijn collega's.