Als je jouw softwarebedrijf gaat verkopen, is het realiseren van goede verkoopprijs natuurlijk belangrijk. Minstens net zo belangrijk vind je het dat de kopers ‘goed’ zijn voor jouw bedrijf, dat je de afgelopen jaren met ziel en zaligheid hebt opgebouwd. Je wilt dat jouw softwarebedrijf floreert en dat het personeel, met wie je jouw bedrijf hebt opgebouwd, het ook onder de nieuwe eigenaar goed krijgt. Daarover kun je in de verkoopdocumentatie afspraken maken. En zelfs expliciet vaststellen dat een koper gedurende een bepaalde tijd ná overname het softwarebedrijf niet mag ontmantelen. Anders gezegd: voorkomen dat het tafelzilver te gelde wordt gemaakt.

Lees ook: Waardebepaling bedrijf: hoe krijg je de beste prijs bij de verkoop van jouw softwarebedrijf?

Belangrijk voor verkoper én koper

Op het moment dat je als verkoper benaderd wordt met interesse voor jouw softwarebedrijf, laat je dan niet te snel verleiden om dan al te hameren op de hiervoor genoemde continuïteitswensen. Dát heeft een onnodig negatief effect op de door de koper te bieden koopprijs. Op het moment dat kopers immers beperkt worden in hun mogelijkheden, willen zij daarvoor de rekening aan jou presenteren.

Lees ook: Bedrijven zoals Main Capital of Visma willen jouw softwarebedrijf of ICT-bedrijf kopen. Wat nu?

Onnodig, omdat in 99 van de 100 gevallen blijkt dat jouw belangen en die van verkoper helemaal niet zo uiteen lopen. Realiseer je dat je het roer uit handen moet geven, en tegelijkertijd moet kunnen vertrouwen op de intenties van de koper. Wellicht in 1 van de 100 gevallen kan een koper een totaal andere koers gaan varen. Namelijk in het -minder waarschijnlijke- geval dat jij de afgelopen jaren onder gepresteerd hebt. Welk scenario dan ook: koper rekent erop met jouw softwarebedrijf zijn investering terug te kunnen verdienen.  

Geruisloze bedrijfsovername 

Je kunt bij de overname van je softwarebedrijf er voor kiezen om er  weinig/geen ruchtbaarheid aan te geven. Bijvoorbeeld als je kiest voor:  

 • opvolging binnen de familie, of
 • een management buy out.

Opvolging binnen de familie

Op 1 september 2022 schreef ik al over de overdracht van familiebedrijven. Prinsjesdag 2022 is intussen geweest en de contouren van de fiscale beperkingen gesteld aan de BOR (BedrijfsOpvolgingsRegeling) zijn bekend gemaakt. Het is twijfelachtig of -hoe zeer ouders dat vaak ook willen- kinderen daardoor sneller in opvolging geïnteresseerd raken. 

Lees ook: Familiebedrijven en overdracht: wie gaat het familiebedrijf overnemen, nu de kinderen niet staan te trappelen?

Management buy out (MBO)

Meerdere keren hebben we werknemers geholpen die de overstap willen maken naar werkgever en een bedrijf maar wat graag willen overnemen. In Engels termen: management buy out (MBO). Die trajecten zijn vaak tijdrovend, en kort. Dankzij het feit dat die werknemer het bedrijf van binnen en buiten kent, kosten de boekenonderzoeken vaak maar een fractie van de tijd die een buitenstaander nodig heeft.

Aanpak bedrijfsovername: spel tussen ratio en emotie

De verkoop van een bedrijf is op zich een zakelijke transactie. Toch blijkt bij iedere verkoop die wij begeleid hebben dat de verkoper (met vaak partner en kinderen op de achtergrond) daar ook heel veel bij voelt. Emoties spelen onmiskenbaar een rol. Bij jou is dit waarschijnlijk niet anders.

Wij snappen dat. En we houden hier rekening mee op het moment dat we jouw belangen behartigen bij de verkoop van jouw softwarebedrijf. Het gaat erom dat een transactie mét elkaar tot stand wordt gebracht. Bij die totstandkoming vervullen we telkens verschillende rollen. Soms moet je als advocaat de kastanjes uit het vuur halen en soms moet je dat als verkoper zelf doen. Dat is het (overname)spel. Waarbij we ons realiseren dat er veel heel veel op het spel staat!

Ben je van plan je softwarebedrijf te verkopen?

Heb je een softwarebedrijf en speel je met het idee om jouw bedrijf te verkopen, of ben je al benaderd door een ondernemer of investeerders zoals Visma of Main Capital, dan is het belangrijk om op tijd te beginnen met de voorbereiding. Iedere stap binnen een bedrijfsovername is juridisch, fiscaal en financieel maatwerk en maken wij graag voor jou inzichtelijk. Een verkoop klaar bedrijf is vele malen interessanter en waardevoller voor potentiële kopers in de toekomst. Het is meer waard en verkoopt gemakkelijker. 

Om te beginnen kun je ons stappenplan ‘Softwarebedrijf verkopen’ downloaden. In het stappenplan besteden wij aandacht aan de bedrijfswaardering van een bedrijf en behandelen we nog elf andere stappen. Zo ga je voorbereid een mogelijk overnametraject in.

De te nemen stappen bij een bedrijfsovername 

 • Stap 1: Vendor Due Dilligence
 • Stap 2: Het verkoopklaar maken van uw bedrijf
 • Stap 3: Informatieuitwisseling en geheimhouding
 • Stap 4: Intentieovereenkomst (Letter of Intent, ook wel LOI)
 • Stap 5: Bedrijfswaardering
 • Stap 6: Onderhandelingen vanuit verschillende disciplines
 • Stap 7: De financiering
 • Stap 8: Due Diligence
 • Stap 9: De koopovereenkomst
 • Stap 10: Onderhandelingen over specifieke punten
 • Stap 11: De closing
 • Stap 12: Estate planning
Zo ga je voorbereid een overnametraject in.  

Download ons stappenplan 'Softwarebedrijf verkopen'

voer je gegevens in en 
ontvang het stappenplan

Als je jouw softwarebedrijf wilt verkopen, kun je niet vroeg genoeg beginnen met de voorbereiding zodat je goed weet wat je te wachten staat. Iedere stap binnen een bedrijfsovername is juridisch, fiscaal en financieel maatwerk en maken we graag voor jou inzichtelijk. 

Meer weten over een overnametraject?

Wil je graag eens om tafel om de verkoop van je softwarebedrijf te bespreken, dat kan. Neem gerust contact op met mij of een van de overige overnamespecialisten