Werkgevers worden in bijna de helft van de gevallen geconfronteerd met onterechte ziektewetclaims. Dit blijkt uit een steekproef van Adviesbureau Robidus.

Als gevolg van de modernisering van de Ziektewet worden werkgevers veelvuldig door het UWV geconfronteerd met ziektewetuitkeringen van voormalig medewerkers. Volgens Robidus kloppen deze claims in veel gevallen niet. Hierdoor worden werkgevers onnodig op kosten gejaagd. Uit een steekproef blijkt dat slechts 53% van de ziektewetuitkeringen terecht bij de werkgever worden neergelegd. De overige 47% blijken achteraf onjuist.

Wijziging ziektewet

Door de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters wordt u als werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens proeftijd of na afloop van een tijdelijk contract.

Premie Ziektewet gedeeltelijk of volledig gedifferentieerd

De essentie van de wijzigingen is dat de premie voor de Ziektewet - afhankelijk van de bedrijfsgrootte - gedeeltelijk of volledig gedifferentieerd wordt. Dat wil zeggen dat de premie afhankelijk wordt van de instroom vanuit uw organisatie. Deze premiedifferentiatie gaat daarnaast ook gelden voor de WGA-premie voor werknemers met een tijdelijk contract en wordt daarmee dus gelijk getrokken aan de huidige WGA-premiedifferentiatie voor werknemers met een vast contract.

Een pro-actieve aanpak beperkt toekomstige kosten

Ondanks dat de wet pas ingaat op 1 januari 2014 wordt er voor de premievaststelling van de ziektewet WGA gerekend met de schadelast van twee jaar eerder. Daardoor zijn zieke ex-werknemers dit jaar bepalend voor de premie in 2014.

Wat kunt u nu doen om uw toekomstige kosten van zieke werknemers met een tijdelijk arbeidscontract te beperken?

  1. U krijgt een financieel belang om te voorkomen dat flexibele arbeidskrachten na het einde van hun dienstverband een beroep moeten doen op een ZW- of WIA-uitkering. Het is daarom essentieel om ook ten aanzien van deze groep werknemers een goed ziekteverzuimbeleid te voeren.
  2. Daarnaast is het belangrijk dat u een goede administratie voert van alle werknemers die ziek uit dienst gaan, omdat ZW- en WIA-lasten toegerekend worden aan de laatste werkgever. Begin hier nu al mee, want de hoogte van de premie in 2014 gaat uit van uitkeringen die in 2013 ingaan.

Check de claims van het UWV grondig

De herziene Ziektewet heeft als gevolg dat u als werkgever financieel verantwoordelijk bent voor ziektewetuitkeringen aan voormalige flexwerkers. Het UWV stuurt u hiervoor een beschikking. De kosten voor ontrecht toegewezen uitkeringen komen op uw bordje terecht.

Check de claims goed en ga er niet klakkeloos vanuit dat de gegevens, die het UWV stuurt, kloppen, nu bijna de helft van de inschattingen onjuist is. U bespaart hiermee veel onnodige kosten.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit artikel, neem gerust contact op met een van de arbeidsrechtspecialisten.