Al jaren geldt een wettelijke verplichting om bij verkoop of verhuur van een pand een energielabel te overleggen. Deze verplichting vloeit voort uit de Woningwet en is nader beschreven in het Besluit energieprestatie gebouwen. Vanaf 1 juli kunt u een boete krijgen bij het ten onrechte niet verstrekken van dit energielabel.

Boete bij niet verstrekken

Tot voorkort bestond er geen sanctie op het niet voldoen aan de verplichting om een energielabel af te geven. Sinds 1 juli 2015 bevat de wet de mogelijkheid van het opleggen van een bestuurlijke boete als ten onrechte geen energielabel wordt verstrekt. Deze boete bedraagt voor een particulier maximaal € 405,-, maar kan bij een rechtspersoon zoals een stichting of B.V., oplopen tot maximaal € 20.250,--.

Bestuurlijke dwangsom

Naast het opleggen van een boete kan ook een dwangsom worden opgelegd om alsnog een energielabel te tonen. In dat geval verdient het aanbeveling om, ter voorkoming van verbeurdverklaring van de dwangsom, alsnog tijdig een energielabel aan te vragen.

Voorlopig energielabel woningen

Voor woningen ontvangt elke eigenaar een voorlopig energielabel van de Rijksoverheid die kan worden omgezet in een definitief energielabel. Dit label is gebaseerd op algemene ervaringsregels met betrekking tot de grootte en leeftijd van de woning. Zeker als investeringen zijn gedaan, kan het lonen om een Erkende gecertificeerde energiedeskundige in te schakelen om een gunstiger label te verkrijgen.

Zelf energielabel regelen bij bedrijfsgebouwen

Voor bedrijfsgebouwen geldt geen voorlopig energielabel. Als eigenaar van een bedrijfsgebouw dient u zelf een deskundige in te schakelen die op grond van de kenmerken van het gebouw een energielabel kan afgeven. Dit moet een gekwalificeerde deskundige zijn. Op internet kunt u snel en per regio zoeken naar gekwalificeerde deskundigen.

Let dus op!

Bij verkoop of verhuur dient u dus op te letten dat u beschikt over een geldig energielabel welke u aan de verkoper of de verhuurder kunt overleggen. Zeker bij verhuur en verkoop vanuit een rechtspersoon loopt u het risico op een forse boete.

Meer informatie over energielabels?

Heeft u geen energielabel verstrekt en een boete of dwangsom ontvangen? Neem gerust contact op met mij of een van de overige vastgoedspecialisten.