De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) zal een buitengerechtelijk dwangakkoord introduceren in Nederland. Op dit moment bestaat iets dergelijks alleen voor natuurlijke personen die een onderneming drijven in een eenmanszaak of een VOF en die hun onderneming staken wegens betalingsproblemen. De WHOA biedt straks mogelijkheden aan zowel rechtspersonen als schuldeisers van die rechtspersoon om zonder een insolventieprocedure een dwangakkoord aan te (laten) bieden.

WHOA in lijn met Europese richtlijn

In 2014 is ook al eens een wetsvoorstel voor een buitengerechtelijk dwangakkoord geconsulteerd, dat uiteindelijk niet is ingediend. Het is vrij zeker dat dit nu wel zal gebeuren, aangezien in Europees verband wordt gewerkt aan een nieuwe richtlijn die de lidstaten zal verplichten om een buitengerechtelijk akkoord in te voeren. Verwacht wordt dat de WHOA gelijktijdig deze (ontwerp) richtlijn zal implementeren.

WHOA wordt belangrijk reorganisatiemiddel

Als de WHOA in zijn huidige vorm wordt ingevoerd, is mijn inschatting dat het een belangrijk en veel gebruikt reorganisatiemiddel wordt. Het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord zal een welhaast onvermijdelijke eerste stap worden bij insolventie van (deels) levensvatbare ondernemingen en in rechtspersonen ondergebrachte organisaties met schuldenproblematiek.

Vergelijkbaar met de verplichte aanbieding van een minnelijke regeling als voorportaal voor een wettelijke schuldsanering van natuurlijke personen (WSNP).

Rechten van werknemers blijven buiten schot

Daarbij merk ik wel direct op dat de WHOA geen wijziging kan aanbrengen in de rechten van werknemers. Versoepeling van het ontslagrecht is echter ook een thema voor het huidige kabinet. Geen wijziging in arbeidsovereenkomsten dus, maar andere lopende (duur)overeenkomsten kunnen door de WHOA wel degelijk worden gewijzigd.

WHOA verdeelt schuldeisers in klassen

De WHOA is gebaseerd op de Amerikaanse ‘Chapter 11’ procedure. De schuldeisers en aandeelhouders worden ingedeeld in ‘klassen’: groepen met dezelfde rechten. Worden de rechten van een klasse door het akkoord geraakt, dan moet het akkoord met een tweederde meerderheid door de betreffende klasse worden aanvaard. Voor schuldeisers geldt als aanvullende eis dat die meerderheid tevens minstens tweederde van de schuldenlast in de betreffende klasse dient te vertegenwoordigen.

WHOA zorgt voor evenwicht tussen rechten schuldeisers en belangen schuldenaar

Een flink aantal (orde)maatregelen en procedurele bepalingen moet zorgen voor een evenwicht tussen de rechten van schuldeisers en de belangen van de schuldenaar.

  • Er kunnen deskundigen worden benoemd om het akkoord te beoordelen, of zelfs om een akkoord aan te bieden op verzoek van schuldeisers.
  • Er kan een afkoelingsperiode worden gelast en faillissementsverzoeken worden geschorst voor een beperkte periode.
  • De risico’s van aantasting van rechtshandelingen die gedurende de aanbieding van een buitengerechtelijk akkoord worden verricht, worden beperkt.

Meer weten over de WHOA?

Nadat er een wetsvoorstel is ingediend, praat ik u verder bij in de vorm van een whitepaper, webinar en masterclass. In de tussentijd kunt uiteraard met vragen over de WHOA bij mij terecht.