U bent een ondernemer in spé en u loopt rond met een briljant idee. Of u heeft al een onderneming en ziet mogelijkheden om uit te breiden. U wilt ondernemen, kansen benutten en groeien, maar u beschikt zelf niet over voldoende financiële middelen voor een dergelijke investering. U heeft behoefte aan een bedrijfsfinanciering.

Financieringsmogelijkheden

Traditionele geldverstrekkers: banken
Er bestaan verschillende financieringsmogelijkheden. Het is een algemeen gegeven dat het niet altijd makkelijk is een (aanvullende) financiering te verkrijgen van een bank. Banken standaardiseren veelal de behandeling van kredietaanvragen. Het is dan ook van belang dat u ervoor zorgt dat u de stukken in één keer volledig én correct aanlevert. Als de bank aanvullende stukken bij u moet opvragen, staat u direct met 1-0 achter. Voorkom dat!

Informal investors of business angels
Hoewel u als ondernemer met een goed businessplan nog steeds kans maakt bij een bank, wilt u wellicht liever minder afhankelijk zijn van een traditionele geldverstrekker. Ook kan het zijn dat uw bank voor een lening meer zekerheid eist dan u kunt bieden. U kunt in dat geval ook op zoek gaan naar andere financieringsbronnen voor uw (aanvullende) bedrijfsfinanciering.

Zo kan een (particuliere) investeerder besluiten deel te nemen in het kapitaal van uw onderneming. Zijn of haar persoonlijke betrokkenheid is daarbij doorslaggevend. Informal investors, ook wel business angels genoemd, zijn meestal (ex)ondernemers die geld hebben overgehouden aan de verkoop van hun eigen onderneming.

Onderscheid dient te worden gemaakt in strategische en financiële investeerders.

  1. Strategische informal investors brengen naast geld ook kennis van zaken en contacten in in uw onderneming en zullen zich met uw bedrijfsvoering bemoeien;
  2. Financiële informal investors brengen enkel geld in waarmee zij (eventueel) een minderheidsaandeel verkrijgen en participeren (worden mede-eigenaar door een gedeelte van de aandelen te kopen) in uw onderneming, maar houden zich verder afzijdig van uw bedrijfsvoering.

Beiden hebben hun eigen(aardigheden) op het gebied van documentatie.

Andere financieringsmogelijkheden
Naast voornoemde financieringsmogelijkheden zijn er voorts MKB-fondsen die bijvoorbeeld door pensioenfondsen/verzekeraars opgezet zijn om de bancaire leemte te vullen. Ook vanuit de EU wordt getracht MKB-financiering verder te stimuleren. Daarnaast zijn er bijeengebrachte fondsen voor een bepaalde sector zoals agri (bijv. RPC) of IT (bijv. SIDN) en niet te vergeten de aloude grondbanken. Tot slot, de jongste en nieuwste financieringsmogelijkheid: crowdfunding in al haar verschijningsvormen.

Financiering en zekerheden

Ongeacht waarvoor en hoe financiering wordt aangetrokken, een financier wil de zekerheid dat niet alleen het geïnvesteerde geld wordt terugbetaald, maar dat ook een bepaald rendement wordt gerealiseerd. Iedere financier zoekt voor zichzelf de optimale verhouding tussen rendement en risico. Hoe groter het risico des te hoger de gewenste/vereiste vergoeding en normaliter des te minder zekerheid.

Het geld dat de geldnemer ter beschikking heeft, komt als een waterval naar de geldgevers. Eerst zijn de laagst rentende financiers aan de beurt met de meeste zekerheid. Kort gezegd de verschaffers van vreemd vermogen waarin onderling ook gedifferentieerd kan worden. Als er dan nog wat overschiet, komen aan het eind de hoogst rentende financiers aan de beurt met de minste of zelfs geen zekerheid. Kort gezegd de verschaffers van eigen vermogen en ook daar kunnen rangregelingen de onderlinge verhoudingen én rendementen nader bepalen.

Rode draad: onderpand
Als een rode draad loopt de zekerheid, dus het onderpand van de financiering, door de documentatie. Denk hierbij aan de rechten van pand (stil en openbaar) en hypotheek, maar ook aan persoonlijke zekerheidsrechten zoals hoofdelijkheid, borgtocht en garantie.

Deze zekerheidsrechten worden op verschillende wijzen gevestigd en daarbij dient aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan. Dit is wettelijk voorgeschreven. U dient uiteraard bevoegd te zijn en de mogelijkheid te hebben om de gewenste zekerheden te verstrekken.

Laat u goed adviseren: voorkomen is beter dan genezen!

Ook in financieringsland is voorkomen beter dan genezen. Wij adviseren u over het vestigen van zekerheidsrechten alsmede over waar (en wanneer) onderhandelingsmogelijkheden zijn bij het verstrekken van zekerheden.

De financieringsdocumentatie bepaalt welke zekerheden gevestigd moeten worden en schrijft voor wat u moet doen op het moment dat de waarde van het onderpand bepaalde ondergrenzen overschrijdt. U heeft bij de totstandkoming van financieringsdocumentatie wel degelijk invloed op de mate waarin gedurende de looptijd van de financiering rekening wordt gehouden met waardeveranderingen.

Lost u bijvoorbeeld af op een financiering of verandert de getaxeerde waarde, dan is het zaak om in de documentatie het zekerhedenschema daarop aan te passen, met name die betreffende de persoonlijke zekerheidsrechten. Het zekerheidschema dient een aflopend karakter te hebben bij aflossing en waardevermeerdering. Dit kunt u contracteren bij het aangaan van de financiering.

Meer informatie?

Heeft u vragen over financiering en zekerheden? Neem gerust contact met mij op of met een van de andere ondernemingsrechtspecialisten. We geven u praktisch advies en begeleiden u bij het verkrijgen van uw financiering. Wij begeleiden ondernemers bij het (her)financieren en (her)structureren en regisseren in hoge mate de onderliggende documentatie. Dat doen we niet alleen. Dat doen we met andere specialisten die telkens per financiering erbij gehaald worden, want iedere financiering is maatwerk. Onze ervaring en onze kennis zijn ook opgedaan in de bancaire wereld zelf. Wij zijn graag de spin in het web van de ondernemer!