Achmea schaft het beoordelingssysteem af voor haar 12.000 werknemers. In plaats daarvan geven collega’s elkaar vanaf 1 januari 2019 feedback. De teams bepalen zelf of en hoe ze die feedback bijhouden. Via 360 graden tools bijvoorbeeld, waarmee meerdere mensen vanuit verschillende invalshoeken hun mening geven.

De gedachte van Achmea is mooi. Ze gunnen hun medewerkers autonomie en vrijheid. Achmea wil zo de nadruk leggen op wat goed gaat, in plaats van op fouten te wijzen. Het is een gegeven dat mensen daardoor meer leren. 

Is het slim om het functioneringsgesprek af te schaffen?

Toch vraag ik me af hoe effectief het zal zijn. Over het algemeen vinden mensen het namelijk moeilijk om ‘slecht nieuws’ te brengen. En al helemaal als je dat aan een collega moet geven met wie je samenwerkt. Dan hang je de vuile was maar liever niet buiten. Of draai je er omheen. 

Maar: uit studie is gebleken dat functioneringsgesprekken veel geld kosten en vaak veel frustraties bij de medewerkers opleveren. En willekeur. Zo worden mannen vaak beter beoordeeld dan vrouwen. En hebben brutalen ook hier de halve wereld. Verder blijft beoordelen, ook als je wél functioneringsgesprekken houdt, mensenwerk, waarbij percepties of onderbuikgevoelens maar al te vaak als onweerlegbare feiten worden gepresenteerd.  

Dossieropbouw blijft cruciaal

De rechter zal alleen nog aan het nieuwe systeem moeten wennen. Zeker als het gaat om een werknemer die niet doet wat wordt verwacht. Of die niet in een team past. De rechter kan het arbeidscontract pas beëindigen als daar een wettelijke reden voor is. Bijvoorbeeld: als de werknemer ongeschikt is voor de arbeid. Dat doet de rechter alleen als die ongeschiktheid vastligt in een schriftelijk of elektronisch dossier. Daaruit moet dan bovendien blijken dat de werknemer op tijd is ingelicht en voldoende kans op verbetering heeft gekregen. Dat u daarbij heeft geholpen én er geen andere, meer passende functie voor de werknemer is.

Dat is nogal wat. Bovendien is het de vraag of dit alles wel uit alleen collegiale feedback van alle kanten kan volgen. Het belangrijkste blijft daarom dat u goed,op tijd en schriftelijk communiceert. Dat is een kunst apart, waar u niet te makkelijk over moet denken.

Als het afschaffen van functioneringsgesprekken betekent dat u juridisch relevante schriftelijke communicatie met de werknemer laat versloffen, dan is dat vragen om problemen.

Functioneringsproblemen. 
Waardoor je als organisatie zomaar een ernstige ziekte zou kunnen oplopen.

Meer informatie over functioneringsgesprekken?

Denkt u erover om, net als Achmea, de functioneringsgesprekken af te schaffen? Of wilt u juist meer weten over functioneringsgesprekken? Neem gerust contact met mij op of een van de overige arbeidsrechtspecialisten van RWV.