Banken doen veel tegen fraude. Grotendeels opgelegd door de Wwft, maar daarnaast hebben zij zelf ook een lijst waarop zij gegevens over ‘foute’ klanten delen, het zogenaamde Extern Verwijzingsregister (EVR) ofwel de zwarte lijst. Als u en/of uw onderneming eenmaal op deze zwarte lijst staat, is het aanvragen van een creditcard en het afsluiten van een zakelijke rekening, een lening of een hypotheek niet meer mogelijk. Reeds bestaande zakelijke rekeningen, leningen en hypotheken worden doorgaans per direct door de bank geblokkeerd of beëindigd.

Hoe komt u en/of uw onderneming in het Extern Verwijzingsregister (EVR)?

Aan de hand van een protocol, dat de banken zelf hebben opgesteld, beoordeelden zij wie er op de lijst moet worden geplaatst. In het protocol staat dat iemand alleen in het EVR mag worden opgenomen als in voldoende mate vaststaat dat diegene betrokken is geweest bij fraude en een bedreiging heeft gevormd voor andere klanten, de bank of de integriteit van de financiële sector. Ook staat in het protocol dat iemand voor maximaal acht jaar op de lijst kan worden geplaatst.

Naar onze ervaring wordt een klant in het EVR opgenomen, indien de bank meent dat de klant foutieve of vervalste informatie zou hebben opgegeven. Overige informatie over de specifieke elementen, de toegankelijkheid van en de bijgehouden gegevens in het EVR en ook het IVR (het Intern Verwijzingsregister) vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Het EVR is bedoeld als waarschuwing, niet als sanctie. Maar wie op de lijst wordt geplaatst, heeft een groot probleem.

Wat zijn de gevolgen van een EVR-registratie?

Het is voor iedere (rechts-)persoon van essentieel belang om te kunnen beschikken over een (zakelijke) betaalrekening bij de bank. Zonder bankrekening is het immers vrijwel onmogelijk om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer, laat staan om een onderneming te exploiteren. Beschikt u en/of uw onderneming over een EVR-registratie, dan kunt u echter geen ‘normale’ bankrekening openen. In die gevallen is er de Basisbankrekening, die u bij ING, ABN, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank aan kunt vragen. Via deze link vindt u het aanvraagformulier.

Hoe komt u en/of uw onderneming van een EVR-registratie af?

Een Basisbankrekening - het woord zegt het al- is natuurlijk wel zeer beperkt. Alle transacties die via deze rekening verlopen worden immers beheerd en gecontroleerd door de hulpverlenende instantie. Een EVR-registratie is dan ook bijzonder ingrijpend. Uit de praktijk blijkt dat banken al snel vaststellen dat in voldoende mate vaststaat dat de klant betrokken is geweest bij fraude en dus op de lijst moet worden geplaatst. Zelfs als het Openbaar Ministerie of de rechter tot de conclusie komt dat de fraude niet in voldoende mate vaststaat, wordt een klant niet uit het EVR gehaald.

Hoewel de ABN Amro stelt dat zij in dergelijke gevallen meteen de EVR-registratie verwijdert, leidt dit bij ING en de Rabobank slechts tot een heroverweging van de EVR-registratie. Deze heroverweging leidt er vaak toe dat de EVR-registratie gehandhaafd blijft.

Hoe dan de EVR-registratie alsnog verwijderd te krijgen? Daarvoor is een procedure bij de rechtbank nodig, of bij de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Bij het Kifid kunt u – anders dan bij de rechter – ook zonder (gespecialiseerde) advocaat procederen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De vraag is echter of dat raadzaam is.

Juridische bijstand bij het aanvechten van uw EVR-registratie?

Juridische bijstand brengt de nodige kosten met zich, maar waar nodig adviseert en procedeert het KYB-team om een onterechte EVR-registratie te laten verwijderen. Het KYB-team behandelt geen zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingen).

Een alternatief is het zoeken van de publiciteit via een consumentenprogramma als Radar of Kassa. Met als nadeel dat u op TV en online uw verhaal zal moeten doen, vermijdt u zo de kosten die juridische dienstverlening wel met zich brengt.