Franchise is een bijzondere vorm van samenwerking tussen twee verschillende ondernemers; de franchisegever en de franchisenemer. De franchisenemer exploiteert haar onderneming volgens de franchiseformule van de franchisegever. De afspraken tussen franchisegever en franchisenemer worden meestal vastgelegd in een franchiseovereenkomst. In de praktijk blijkt dat de afspraken in de franchiseovereenkomst vaak ongunstig zijn of niet worden nageleefd, vaak ten nadele van de franchisenemers. Om die reden is er in december 2018 door staatssecretaris Mona Keijzer een wetsvoorstel gepubliceerd dat nadere invulling dient te geven aan de afspraken in de franchiseovereenkomst.

Raad van State geeft advies op voorontwerp Wet Franchise

Dit wetsvoorstel is halverwege vorig jaar naar de Raad van State gestuurd. De Raad van State heeft op 11 december 2019 een advies op het voorontwerp van de Wet Franchise vastgesteld. Hij informeerde staatssecretaris Mona Keijzer in zijn advies onder meer over de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel en de (eventuele) strijdigheid met de Grondwet.

Het advies van de Raad van State is niet openbaar. Als de Raad van State negatief heeft geadviseerd, dan zal het wetsvoorstel opnieuw naar de ministerraad moeten. Als de Raad van State positief heeft geadviseerd, dan zal de staatssecretaris moeten bepalen of een aanpassing van het wetsvoorstel nodig is. Daarna zal het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

Indienen wetsvoorstel Wet Franchise bij Tweede Kamer

Op 11 februari 2020 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Vanaf dit moment is het advies van de Raad van State openbaar. De Tweede Kamer buigt zich nu over het wetsvoorstel en stemt binnenkort over het wetsvoorstel, maar ook over eventuele wijzigingsvoorstellen. Het is dan ook goed mogelijk dat het wetsvoorstel ,ook nadat zij bekend is gemaakt, nog wijzigt.

Pas nadat de Tweede Kamer over de (aangepaste) franchisewet heeft gestemd, is het aan de Eerste Kamer om over dit (aangepaste) wetsvoorstel te stemmen. De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen, zij kunnen het voorstel niet meer wijzigen.

Nadat de Tweede en de Eerste Kamer het voorstel Wet Franchise hebben aangenomen, zullen de Koning en de verantwoordelijke minister de wettekst ondertekenen. De franchisewet wordt vervolgens gepubliceerd in het Staatsblad en zal nadien in werking treden.

Zo ver is de Wet Franchise echter nog niet. Voor nu is het afwachten tot de Tweede Kamer gaat stemmen over het wetsvoorstel en over eventuele wijzigingsvoorstellen. Wij houden u ondertussen op de hoogte van de verdere ontwikkelingen omtrent de Wet Franchise.

Heeft u vragen over (de Wet) franchise?

Heeft u te maken met franchise en vraagt u zich af hoe u het beste om kunt gaan met de komende wijzigingen? Zoekt u advies of begeleiding voor uw franchiseonderneming? Neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag verder.