Als een huurder failliet gaat, beëindigt de curator over het algemeen de huurovereenkomst van het bedrijfspand. Het komt voor dat na beëindiging van de huurovereenkomst nog boedelzaken of afvalstoffen in het bedrijfspand aanwezig zijn. Die zaken hebben voor de curator vaak geen enkele waarde. De curator kiest er dan voor om deze zaken achter te laten. U kunt als eigenaar of gebruiker van het bedrijfspand de curator dwingen om tot ontruiming van het bedrijfspand over te gaan.

Eigenaar bedrijfspand kan curator dwingen tot ontruiming bedrijfspand

In een eerder arrest heeft De Hoge Raad al eens uitgemaakt dat de curator na beëindiging van de huurovereenkomst de nog in het bedrijfspand aanwezige zaken (eigendom van de boedel) dient te verwijderen. De kosten van die verwijdering komen rechtstreeks ten laste van de boedel. U kunt als eigenaar de curator dwingen om voor die ontruiming zorg te dragen. De ontruiming levert een boedelschuld op.

De curator geeft zelf opdracht tot ontruiming. Maar hij kan ook met u als eigenaar afspreken dat u de ontruiming verzorgt en de kosten daarvan laat betalen door de boedel. Zolang de boedel voldoende geld heeft om die ontruiming te kunnen betalen, is er geen probleem.

Ook gebruiker bedrijfspand kan curator dwingen tot ontruiming bedrijfspand

De Hoge Raad heeft recentelijk uitgemaakt dat niet alleen de eigenaar van het bedrijfspand het recht heeft de curator te dwingen om voor ontruiming zorg te dragen. Als u de gebruiker van het bedrijfspand bent (dat kan de onderverhuurder zijn of een bewaarder, als er maar een exclusief gebruiksrecht is), kunt u de curator daartoe dwingen. Grondslag is de bescherming tegen een storing in het genot van de zaak door de derde (in dit geval de curator). U hoeft niet veel te doen, een enkel verzoek aan de curator is voldoende.

Wat nu als de boedel onvoldoende middelen bezit voor ontruiming

Als de boedel onvoldoende middelen bezit om te zorgen voor ontruiming of verwijdering van de achtergebleven zaken, dan kan de curator de ontruiming opschorten. De curator hoeft de kosten niet zelf voor te financieren. In die situatie kunt u er als eigenaar of gebruiker voor kiezen wel zelf te ontruimen en de kosten voor te financieren. De kosten kunt u vervolgens als boedelvordering in het faillissement indienen. Dat is in elk geval een sterkere positie dan de gewone schuldeiser.

Huurder failliet, wat nu?

Wilt u weten wat u kunt doen als uw huurder failliet gaat? Of wilt u weten wat er met de huurovereenkomst gebeurt, na faillissement van uw huurder? Neem gerust contact op met mij of een van de overige insolventierechtspecialisten van RWV.

Bijbehorende uitspraak

Hoge Raad 31 maart 2017 (curatoren Aldel)