Stand van zaken maart 2022

De deadline van het UBO-register komt in zicht: op 27 maart moeten alle in het Nederlands Handelsregister ingeschreven ondernemingen hun UBO geregistreerd hebben. Maar onlangs is een procedure gestart bij het Hof van Justitie van de EU over de vraag of de verplichtingen uit het UBO-register in strijd zijn met de privacybescherming van (onder meer) de AVG. Medio 2022 wordt de uitspraak verwacht. De deadline is dan al verstreken en het Nederlandse UBO-register is operationeel. Wat zijn hiervan de consequenties voor jou als ondernemer?

Het doel van het UBO-register

Het UBO-register is ontstaan uit Europese regelgeving met als doel een bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. In het UBO-register wordt per organisatie bijgehouden wie er uiteindelijk aan de touwtjes trekt. Op deze manier kan voorkomen worden dat een persoon die bijvoorbeeld geld witwast, zich kan verschuilen achter zijn bedrijf, zo is het idee.

Het UBO-register en privacy

Maar er is al langere tijd veel te doen over het UBO-register en de informatie die daarmee potentieel op straat komt te liggen. Veel ondernemers vinden het bezwaarlijk dat – potentieel – jan en alleman kan achterhalen welke persoon eigenaar is van een onderneming en waar deze woont.

Een paar weken geleden is het advies verschenen van Advocaat Generaal Pitruzzella van het Hof. Opvallend is dat de UBO’s volgens dit advies het recht moeten hebben te weten wie hun gegevens heeft opgevraagd. Dit is een logische eis, kijkende naar de uitgangspunten van de AVG.

Verder stelt de Advocaat Generaal dat afscherming van gegevens niet onnodig mag worden bemoeilijkt.

Invoering UBO-register uitstellen?

Naar aanleiding van dit advies schrijft de vereniging van Familiebedrijven Nederland (FBNed) dat een van de conclusies is dat het register in de huidige vorm niet acceptabel is. Voorts merkt FBNed op dat nog onbekend is wat deze uitspraak betekent voor het Nederlandse UBO-register dat al operationeel is en waarvan de deadline voor het aanleveren van UBO-informatie voor entiteiten die bij inwerkingtreding al bestonden verloopt op 27 maart aanstaande. Ook VNO-NCW is zeer kritisch. Op 18 februari publiceerde zij onder de kop ‘UBO-register op losse schroeven’ dat de conclusie van de Advocaat -Generaal voldoende reden geven om de uitspraak van het Hof af te wachten en tot die tijd te wachten met de inschrijving in het UBO-register.

UBO-register wetgeving aanpassen

Het kabinet heeft al aangegeven de wet te willen aanpassen. Per 1 juli moet de wet zo zijn gewijzigd dat vestigingsadressen voor hele beroepsgroepen kunnen worden afgeschermd. In de tussentijd kunnen bijvoorbeeld advocaten al de KVK bellen als zij bedreigd worden. Dat is vaak te laat, want dan gaat zo'n adres al lang rond op het internet. Volgens het ministerie geeft de KVK aan nu veel sneller over te gaan tot afscherming van het adres, waar eerst nog lang werd doorgevraagd over bewijs en of er al aangifte is gedaan. Daarnaast zouden ondernemers proactief benaderd worden met de vraag of zij hun adres willen afschermen

Al met al mag het duidelijk zijn dat het UBO-register zwaar onder vuur ligt en dat het zeer pleitbaar is dat de uitspraak van het Hof van Justitie EU dient te worden afgewacht voordat er zo maar allerhande gegevens worden gedeeld in een (te) makkelijk benaderbaar register.

Heb je vragen over het UBO-register?

Wil je weten wat het UBO-register betekent voor jouw organisatie, wie de UBO binnen jouw organisatie is of hoe je de UBO kan registeren? Of is de UBO inmiddels geregistreerd in het UBO-register en stelt jouw bank daar vragen over? Neem gerust contact op met ons Keep Your Bank-team. Wij adviseren (en zo nodig procederen) over zaken rondom (weigering en opzegging van) bankrelaties.

NB: deze publicatie geeft de stand van zaken weer per maart 2022. Nu op korte termijn een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU verwacht wordt en er nadere wetgeving op stapel staat, zal de inhoud van dit bericht snel kunnen verouderen.