Op 20 juni jl. heeft de rechtbank Amsterdam (Prg. 2012/287) een belangrijke uitspraak gedaan, waarbij de makelaar aansprakelijk werd gehouden voor de omstandigheid dat hij geen onderzoek heeft gedaan naar de betrouwbaarheid van de huurder. Als gevolg daarvan wordt de makelaar in kwestie aansprakelijk gehouden voor de schade van verhuurder.

Wat was er aan de hand?

De eigenaar die met zijn gezin was verhuisd, had de makelaar opdracht gegeven om een nieuwe huurder te zoeken. De makelaar heeft die opdracht aangenomen en vond een huurder.

Nadat deze huurder vervolgens vertrokken was zonder enige betaling te hebben gedaan, heeft de eigenaar van het pand de makelaar aansprakelijk gesteld omdat hij :

  1. Geen kopie arbeidsovereenkomst had gevraagd;
  2. Geen recente loonstrook had gevorderd;
  3. Niet had gecontroleerd of de huurder werkzaam was bij het bedrijf dat hij had opgegeven.

De rechter overweegt dat, nu er sprake was van een zeer hoge huurprijs met een huurder uit het buitenland die slechts voor een korte tijd in Nederland zou vertoeven, de makelaar nader onderzoek had moeten doen naar de werkrelatie tussen de huurder en de opgegeven werkgever.

Door dat niet te doen heeft de makelaar niet gehandeld als een redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar betaamt. De rechtbank wijst de vordering tot vergoeding van schade dan ook toe.

Mijn advies voor u als makelaar

Naar mijn mening kan deze uitspraak ook worden toegepast in zaken waarin de huurprijs wat lager is of waar de huurder Nederlander is.

Waar u als makelaar dus op moet letten is dat u deze betrekkelijk eenvoudig te controleren feiten ook daadwerkelijk controleert. Naar mate het incassorisico hoger wordt, brengt dat eerder een verplichting met zich mee om deze feiten te controleren. Laat u dit achterwege, dan handelt u niet zoals een goed makelaar betaamt.

Daarnaast adviseer ik u om de uitkomsten van het onderzoek goed vast te leggen. Het gevaar van aansprakelijkheid schuilt soms in een klein hoekje.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op met mij of een van de andere huurspecialisten.