De verwachting is dat ook na de coronacrisis veel werknemers geheel of gedeeltelijk vanuit huis willen blijven werken. Hoe ga je daar als werkgever mee om? Kan een werknemer thuiswerken afdwingen? Met andere woorden, heeft de werknemer een recht op thuiswerken?

Wet flexibel werken

Op grond van de Wet flexibel werken kan de werknemer een verzoek doen tot aanpassing van onder andere de arbeidsplaats, dus bijvoorbeeld een verzoek om gedeeltelijk of volledig thuis te werken. Dit verzoek moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zolang je tijdig reageert, met de werknemer overlegt, het goed motiveert en je het verzoek serieus en zorgvuldig overweegt, kun je het verzoek afwijzen.

Wetsvoorstel Werken waar je wilt

Maar, het is nog maar de vraag hoe lang je als werkgever nog zo eenvoudig een verzoek tot thuiswerken kunt afwijzen. Bij de Tweede Kamer ligt namelijk het wetsvoorstel Werken waar je wilt. Als deze wet in werking treedt, kun je alleen nog maar een verzoek tot thuiswerken afwijzen als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Of en wanneer deze wet in werking treedt is nog onbekend.

Voordelen thuiswerken

Aan de andere kant biedt het thuiswerken ook voordelen en zou je het verzoek tot thuiswerken ook kunnen toewijzen, nu het juist ook kan bijdragen aan een verbetering van een goede werk-privébalans en een goede werk-privébalans de motivatie en prestaties van de werknemer weer bevordert.

Meer weten over thuiswerken en het recht op thuiswerken?

Als je wilt weten of jouw werknemer nu of in de toekomst (na de coronacrisis) recht heeft op thuiswerken, bekijk dan vooral dit webinar of neem contact op met Kimberley Collée of een van de overige arbeidsrechtadvocaten.

Overige webinars over thuiswerken