Als werkgever heb je de verplichting om te zorgen voor een goede, gezonde en veilige werkplek. Maar heb je deze zorgplicht ook als het gaat om de thuiswerkplek?

Verplichtingen werkgever thuiswerkplek

Op grond van de Arbowet ben je als werkgever in principe verantwoordelijk voor de inrichting van de thuiswerkplek. Je bent verplicht om de werkruimte zo in te richten dat je werknemer door zijn werk geen fysieke of psychische klachten krijgt.

Eisen Arbowet thuiswerkplek

ArbeidsrechtadvocaatKimberley Collée legt in het webinar uit welke specifieke eisen de Arbowetgeving aan een thuiswerkplek stelt en wat de gevolgen zijn als je de Arbowetgeving niet naleeft.

Kosten thuiswerken en thuiswerkvergoeding?

Aan het thuiswerken en het inrichten van de werkplek hangt natuurlijk ook een prijskaartje. Maar wie moet wat betalen? Kimberley Collée zet in dit webinar uiteen welke kosten voor rekening van jou als werkgever komen. Ze vertelt meer over de thuiswerkvergoeding en de gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling voor specifieke thuiswerkkosten.

Vragen over thuiswerken, de arbowetgeving, de kosten of thuiswerkvergoeding?

Heeft u na het kijken van het webinar over veilig en gezond thuiswerken nog vragen? Neem gerust contact op met Kimberley Collée of een van de andere arbeidsrechtadvocaten.

Overige webinars over thuiswerken