Veel bedrijven zullen na de coronacrisis niet geheel terugkeren naar de oude situatie en bereiden zich voor op een nieuwe manier van werken, die zal bestaan uit een combinatie van thuiswerken en op kantoor werken. Als jij er ook zo over denkt, dan is het verstandig om afspraken over het thuiswerken op papier te zetten, in een zogeheten thuiswerkovereenkomst.

Voordelen thuiswerken

Werknemers:

 • zijn productiever;
 • werken geconcentreerder;
 • worden minder snel afgeleid;
 • ervaren meer autonomie;
 • kunnen beter het werk over de dag verspreiden;
 • zijn beter in staat werk/privé te combineren;
 • hebben geen reistijd meer (en minder woon-werkverkeer is beter voor het milieu);
 • werken efficiënter;
 • zijn gezonder.

Wat is een thuiswerkovereenkomst?

Een thuiswerkovereenkomst is, kort gezegd, een contract tussen jou en jouw werknemer waarin de voorwaarden voor het thuiswerken zijn opgenomen. Het is een aanvulling op de bestaande arbeidsovereenkomst.

Een thuiswerkovereenkomst is overigens niet verplicht, maar is wel aan te raden. Met een thuiswerkovereenkomst weet de werknemer precies wat er van hem/haar tijdens het thuiswerken wordt verwacht en wat de werknemer zelf kan verwachten.

Het bepaalt daarnaast waar jij als werkgever verantwoordelijk voor bent en welke acties worden ondernomen wanneer de werknemer de overeenkomst niet nakomt.

Wat staat er in een thuiswerkovereenkomst?

Een thuiswerkovereenkomst bevat onder meer afspraken over:

 • aantal dagen en welke dagen dat werknemer thuis werkt;
 • uitvoering werkzaamheden en bereikbaarheid
 • inrichting thuiswerkplek;
 • voorzieningen en/of vergoedingen;
 • beveiliging en privacy;
 • ziekmelding op thuiswerkdag;
 • mogelijkheid tot intrekking van toestemming tot thuiswerken.

In het webinar gaat Kimberley Collée dieper op de afspraken in.

Liever richtlijnen thuiswerken opstellen? Leg deze vast in een thuiswerkregeling

Je kan er als werkgever daarnaast ook voor kiezen om wat meer algemene richtlijnen vast te leggen in een zogeheten thuiswerkregeling, die geldig is voor alle werknemers binnen het bedrijf.

Vragen over thuiswerken, de thuiswerkovereenkomst of de thuiswerkregeling?

Heeft u na het kijken van het webinar over de thuiswerkovereenkomst nog vragen? Neem gerust contact op met Kimberley Collée of een van de andere arbeidsrechtadvocaten.

Overige webinars over thuiswerken