CDD wordt vaak in één adem genoemd met KYC, omdat beide onderdelen in elkaar overlopen.

Het KYC-principe: wat is het?

‘KYC’ staat voor Know Your Customer (letterlijk ‘ken je klant’). Een instelling onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals een bank, moet onderzoek doen naar (potentiële) cliënten. Het doel hiervan is dat de bank moet weten met wie zij zaken gaat doen (en doet), om te voorkomen dat haar diensten worden misbruikt.

Het CDD-onderzoek: wat houdt het in?

‘CDD’ staat voor Customer Due Diligence (cliëntenonderzoek met ‘gepaste zorgvuldigheid’). De instelling is verplicht om voorafgaand en tijdens haar zakenrelatie met de klant, cliëntenonderzoeken te verrichten, dit om witwassen en terrorismefinanciering zo veel mogelijk te voorkomen.

Meer weten over KYC of CDD? Bezoek onze website of neem contact op met het KYB-team!

Check onze website voor meer informatie en publicaties over verplichtingen onder de Wwft, of neem contact op met het KYB-team. Zij adviseert en zo nodig procedeert (desnoods met een kort geding) over zaken waarin klantrelaties op initiatief en door (eenzijdig) toedoen van de bank zijn beëindigd.