Nederlandse banken moeten op grond van de Wwft(het betaalverkeer van)hun klanten in de gaten houden. Als de bank het nodig vindt, moet zij zelfs een onderzoek starten naar de bron van het geld dat op de bankrekening van de klant verschijnt. Zelf heb je, als klant van de bank, deze verplichting niet. Wél ben je, op basis van de Algemene Bankvoorwaarden, verplicht om de bank te helpen bij het voldoen aan haar Wwft-verplichtingen. Doe je dat niet of onvoldoende, dan kan de bank de klantrelatie met je opzeggen. 

De praktijk: bank legt haar ‘Wwft-werk’ neer bij klant

Dit komt er in de praktijk op neer dat je, op jouw beurt, voldoende inzicht moet hebben in joúw klanten. Steeds vaker ontvangen bedrijven namelijk brieven waarin de bank dit inzicht verlangt. Zo vraagt de bank naar uitleg en documentatie (zoals facturen) ter onderbouwing van de transacties. Heeft de bank je hier ook om gevraagd en is zij vervolgens niet tevreden met jouw reactie? Dan is de kans groot dat de bank over zal gaan tot sluiting van de bankrekening, met alle – soms desastreuze – gevolgen van dien.

Hoe moet ik handelen nadat ik een brief van de bank heb ontvangen?

Zodra je een brief van de bank ontvangt, is het van belang om direct actie te ondernemen. Door vlot en juist te handelen beperk je het risico dat de bank de klantrelatie met jouw bedrijf opzegt. Maar hoe handel je juist?

  1. Kijk direct naar de mogelijkheden om een rekening te openen bij andere banken. De kans dat je een andere bank vindt waar jouw bedrijf terecht kan, neemt namelijk steeds verder af naarmate het onderzoek van de bank verder vordert.
  2. Raadpleeg tijdig een gespecialiseerde advocaat. Deze kan je begeleiden bij de communicatie met de bank en adviseren over de stukken die je bij de bank moet aanleveren.
  3. Geeft de bank aan dat zij, ondanks jouw medewerking, de rekening toch zal sluiten? Jouw advocaat kan in dat geval een kortgedingprocedure starten om dit te voorkomen.

Stelt jouw bank ook vragen over de transacties binnen jouw bedrijf? Neem tijdig contact op met het KYB-team!

Op onze website kun je terecht voor meer informatie en publicaties over de Wwft. En download ook vooral het whitepaper over het KYC-onderzoek in de praktijk. En natuurlijk kun je ook contact opnemen met het KYB-team. Zij adviseert en zo nodig procedeert over zaken waarin de bank de rekeningen van haar klanten beëindigt. 

Download whitepaper KYC-onderzoek in de praktijk

Hoe ga je om met lastige vragen van de bank? In het whitepaper leggen we uit waar deze vragen vandaan komen, welke risico’s daarbij spelen en wat jouw rechten en plichten zijn. Ook lees je hoe je onaangename verrassingen bij een KYC-onderzoek voorkomt en welke stappen je moet nemen om te voorkomen dat de bank de klantrelatie met jou opzegt.

Een KYC-onderzoek, met alle mogelijke gevolgen van dien, kan iedere onderneming treffen. Neem dan ook tijdig maatregelen en voorkom beëindiging van jouw bankrekening.

Meer informatie