Met ingang van 1 januari 2015 kan een concurrentiebeding alleen nog rechtsgeldig worden overeengekomen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd als de motivering van een dergelijk beding van voldoende gewicht is. Zo niet, dan sneuvelt een overeengekomen concurrentiebeding onherroepelijk. Werkgevers die na 1 januari 2015 met bepaalde tijders een concurrentiebeding zijn overeengekomen of willen overeenkomen, moeten dus aan de slag met hun motivering.

Klik op Download om Motiveringsvereiste concurrentiebeding te downloaden.