Het is voor veel werkgevers momenteel lastig om aan voldoende en gekwalificeerde werknemers te komen. Om bedrijfsbelangen te beschermen en te voorkomen dat werknemers naar de concurrent vertrekken, maken veel werkgevers dan ook gebruik van een concurrentiebeding of relatiebeding. Als gevolg hiervan kunnen werknemers na het einde van hun arbeidsovereenkomst niet aan de slag bij een relatie of concurrent. Het kabinet wil met het Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding het concurrentie- en relatiebeding aan banden leggen door strengere regels in te voeren.  

Doel van het concurrentiebeding en het relatiebeding  

Het concurrentie- en relatiebeding is er om de bedrijfsbelangen van werkgevers te beschermen. Maar uit onderzoek van onderzoeksbureau Panteia blijkt dat een grote groep werknemers die aan deze bedingen gebonden zijn, helemaal geen toegang heeft tot de ‘cruciale’ informatie die beschermd moet worden. Het is voor veel werkgevers een standaardbepaling geworden in de arbeidsovereenkomst. Daarnaast wordt het concurrentiebeding en het relatiebeding ook voor een ander doel gebruikt; namelijk voorkomen dat goede mensen vertrekken.  

Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding in internetconsultatie

Als het aan het kabinet ligt gaan er strengere regels gelden voor het concurrentie- en relatiebeding. Dit om het oneigenlijke gebruik van concurrentie- en relatiebedingen tegen te gaan. Eerder dit jaar is het wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding in internetconsultatie gegaan. Het wetsvoorstel legt het concurrentie- en relatiebeding sterk aan banden. 

De wijzigingen die het kabinet graag doorvoert

  • Een concurrentie- en relatiebeding mag maximaal 12 maanden duren. Duurt het langer dan is het nietig;
  • De geografische reikwijdte moet specifiek vastgelegd worden. Je bent dus verplicht af te spreken voor welk gebied of welke straal het beding geldt;
  • Niet alleen in bepaalde tijd contracten, maar ook in onbepaalde tijd contracten moet een motivering voor het overeenkomen van een concurrentie- en relatiebeding opgenomen worden. Altijd moet dus vastgelegd worden waarom het noodzakelijk is een concurrentie- of relatiebeding af te spreken;
  • Ten minste een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst moet je als werkgever de werknemer laten weten of je de werknemer aan het concurrentie- en relatiebeding houdt en zo ja, voor welke periode;
  • Houd je de werknemer aan het concurrentie- en relatiebeding, dan ben je als werkgever verplicht om een vergoeding te betalen gelijk aan 50% van het maandsalaris voor elke maand dat de werknemer aan het concurrentie- en relatiebeding wordt gehouden. Deze vergoeding moet vooraf, en dus uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband, worden betaald. Betaal je de volledige vergoeding niet of niet tijdig, dan vervalt het concurrentie- en relatiebeding. Let op: de vergoeding blijft verschuldigd;
  • Onderhandelen over het inroepen van het beding en de verschuldigde vergoeding is mogelijk bij het vertrek van een werknemer. Afwijken van de regels op dit punt kan namelijk bij schriftelijke overeenkomst waarmee de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Wetsvoorstel concurrentiebeding in internetconsultatie, en dan?

Het wetsvoorstel is zoals aangegeven begin dit jaar in internetconsultatie gegaan. Op dit moment is alle feedback van burgers, bedrijven en instellingen verzameld en is de internetconsultatiefase afgelopen. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Daarna zal het nog langs de Tweede en Eerste Kamer gaan. Alhoewel we voorlopig nog moeten afwachten, is het belangrijk om te beseffen dat veranderingen wellicht op komst zijn.  

Heeft dit wetsvoorstel concurrentiebeding al consequenties voor huidige bedingen?  

Maar nu al druk maken hoeft nog niet. Uit het wetsvoorstel volgt namelijk dat de bedingen die rechtsgeldig overeen zijn gekomen vóór inwerkingtreding van het wetsvoorstel, geldig blijven. Dus ook als er bijvoorbeeld geen geografische reikwijdte is opgenomen of een motivering ontbreekt in een onbepaalde tijd contract. Wel zal vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel de maximale duur gelden en gaat ook de bepaling over de vergoeding in.  

Meer weten over het wetsvoorstel concurrentiebeding?

Heb je vragen over het wetsvoorstel concurrentiebeding en de nieuwe wetgeving die daarmee samenhangt of over het concurrentiebeding in het algemeen? Neem dan gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtadvocaten.