Je bent als ondernemer vaak druk. Dat ben je zo gewend. Je doet veel dingen onbewust goed. En ach, als het een keer misgaat, staat de volgende uitdaging alweer voor de deur.

Eerst denken dan doen

Wat zou er gebeuren als je af en toe eens stilstaat? Of beter nog: stil bent? En je jezelf twee vragen stelt:

  1. Waar sta ik nu eigenlijk?
  2. Waar wil ik werkelijk naartoe?

Ontdekken waar je nu bent

Druk zijn betekent vaak bezig zijn met zaken die nu op je afkomen. Zaken die misschien wel, maar misschien ook niet bijdragen aan het bereiken van waar je werkelijk naartoe wil. Dat is handig om te weten voor je automatisch in actie komt. Want wie weet is bewust even stilstaan de betere optie. 

Stilstand is niet altijd achteruitgang. Wie bewust stilstaat bij wat er gaande is, krijgt automatisch onverwachte en waardevolle inzichten. Ik merk het als ik aandachtig stil ben en ondernemers hun verhaal laat doen. In de stilte die ik produceer worden zij zich meer bewust van de situatie waarin ze zich bevinden. Niet altijd prettig, wel altijd helpend.

Ontdekken waar je naartoe wil

Als ik de bovenstaande twee vragen stel aan mensen die een geschil hebben, krijg ik meestal te horen wat ze niet willen. Een vreemde paradox. Dat komt door de menselijke neiging om lang en intens over het geschil na te denken. Vanuit het eigen gezichtspunt liefst. Waardoor ze in een kringetje blijven ronddraaien.

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) helpt

NLP oftewel Neuro Linguïstisch Programmeren is een praktische wetenschap waarbij het gaat om in beweging komen. Zie het als een gebruiksaanwijzing voor je brein. NLP helpt je bewust te worden van onbewust denken en handelen. Waarna je je denken kunt veranderen (programmeren) door anders naar situaties te gaan kijken. 

Daarbij zijn zes vragen belangrijk:

  1. Wat wil je bereiken?
  2. Hoe ziet het er specifiek uit?
  3. In welke context wil je het bereiken?
  4. Heb jij invloed op het resultaat?
  5. Wat heb je nodig?
     
  6. Wat zijn de gevolgen als je het bereikt?

1. Wat wil je bereiken?

Stel dat je als ondernemer geduldiger met klagende medewerkers wil omgaan. Dan zou ik als Master Practitioner NLP vragen wat het je brengt als je geduldiger zou zijn in die situaties. Mogelijk hoor ik dan nog een dieperliggend doel, bijvoorbeeld ‘een evenwichtig mens zijn’.

2. Hoe ziet het er specifiek uit?

Daarna vraag ik naar hoe geduldig je nu bent. En wanneer je weet dat je meer geduldig bent. Wat je dan ziet, hoort, voelt en tegen jezelf zegt. En wat anderen dan zullen doen of laten.

3. In welke context wil je het bereiken?

Als ik vraag naar de context, antwoord je waarschijnlijk ‘mijn werk’. Maar misschien wil je ook thuis geduldiger zijn.

4. Kun je het zelf of ben je afhankelijk?

Dan vraag ik of je zelf kunt bijdragen aan meer geduld. Of dat dit ligt aan het gedrag van de klagende medewerkers.

5. Wat heb je nodig?

Wat kan je helpen om geduldiger te zijn? Mensen zoeken antwoorden meestal buiten zichzelf, terwijl de meest effectieve oplossingen toch echt in jezelf liggen. NLP impliceert verantwoordelijkheid nemen voor je eigen keuzes. Dus: word je geduldiger als je meer slaapt, ga dan vroeger naar bed.

6. Wat is de impact?

Elk resultaat dat je behaalt heeft gevolgen voor andere aspecten van je leven. Dat kunnen goede en kwade gevolgen zijn. Wanneer je geduldiger omgaat met klagende medewerkers, kan dat de sfeer en de productiviteit verbeteren. Maar het kan er ook toe bijdragen dat medewerkers die niet klagen, zich daardoor juist tekort gedaan voelen.

NLP iets voor jou?

Wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je de vragen beantwoordt en zo een welgevormd resultaat formuleert, zet je al een zekere energie in gang. Zelfs als je daarmee (nog) niet actief aan het werk gaat. De gedachte is dat het loont om af en toe stil te staan bij wie je bent en wat je doet. Om je gedachten concreet te maken door ze op te schrijven. Zodat je ontdekt wat je ondersteunt én belemmert bij het behalen van je welgevormde resultaat.

NLP op het werk: NLP coaching / NLP training

Ik combineer advocatuur, mediation en NLP en wil die kennis en vaardigheden graag delen met ondernemers die stappen willen maken. Een sessie met jou of jouw team levert je meteen waardevolle inzichten op. Waardoor je beter weet waar je staat en waar je naartoe gaat. En waarmee je ook nog de onderlinge band enorm versterkt.

Onmisbaar bij het bereiken van elk gesteld doel.