Krijgt u lastige vragen van uw bank over uw klanten en leveranciers? Dit kan leiden tot beëindiging van uw rekening(en) bij de bank. Om dit te voorkomen is het van groot belang om direct na ontvangst van de eerste brief van de bank met 'lastige vragen' in actie te komen.

Banken zeggen in het kader van de Wwft klantrelaties op

Banken ontdoen zich momenteel van klanten onder het mom van hun verplichtingen onder de ‘Wwft’ en blokkeren in dat kader de bankrekeningen. Dit terwijl de handelwijze van de ondernemer al sinds jaar en dag ongewijzigd is en tot nu toe nooit vragen bij de bank heeft opgeroepen. Onder meer de witwasschandalen rondom ING zijn de oorzaak van deze nieuwe aanpak bij de banken. 

Overstap naar andere bank niet mogelijk

Het probleem is dat deze koerswijziging bij alle banken speelt. Dus als uw bank de klantrelatie met u opzegt, is een overstap naar een andere bank niet mogelijk. Het resultaat is dat u zonder bankrekening zit en u niet meer bij uw geld kunt. Hierdoor komt uw bedrijf in gevaar, in sommige gevallen zelfs met een faillissement tot gevolg.

Dreigt uw bank haar relatie met u op te zeggen? Schakel het KYB-team in

Heeft u een eerste brief van de bank ontvangen met lastige vragen over uw klanten of leveranciers? Of gaat uw bank uw rekening(en) afsluiten? Neem contact op met het KYB-team van RWV Advocaten. Zij adviseert en zo nodig procedeert (desnoods met een kort geding) over zaken waarin bankrelaties op dergelijke wijze zijn beëindigd. 

Wat is de Wwft?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel te voorkomen dat criminelen hun criminele geld witwassen en/of gebruiken om criminele organisaties te financieren. Deze wet legt onder meer verplichtingen op aan financiële instellingen, waaronder banken, om dit te voorkomen. Banken moeten bijvoorbeeld onderzoek doen naar de achtergrond van hun klanten en diens activiteiten en geldstromen. Daarnaast is er Wwft-regelgeving op komst die het banken verplicht om klanten die meer dan EUR 3.000 aan contante betalingen willen verrichten, te weigeren en op een zwarte lijst te plaatsen.

De Wwft geldt al jaren. Echter, sinds vorig jaar hebben de banken hun richtlijnen echter draconisch bijgesteld. Onlangs heeft ABN AMRO besloten, onder druk van toezichthouder DNB, haar cliëntenonderzoek voor alle particulieren flink uit te breiden. Dit leidt ertoe dat alledaagse betalingen die voorheen geen problemen opleverden, ineens moeilijker worden gemaakt of zelfs niet meer mogelijk blijken. Daarbij laat de bank na hun klanten te informeren op welke wijze het betaalverkeer wèl ingericht dient te worden.