Helaas komt het regelmatig voor dat een onderneming niet meer levensvatbaar is en dat de activiteiten beëindigd moeten worden. Van belang is dat je dit op een evenwichtige en transparante manier aanpakt. Doe je dit niet en vlieg je daarbij uit de bocht, dan kun je als bestuurder rechtstreeks worden aangesproken door de benadeelde schuldeiser. 

Een helder voorbeeld van een situatie waarin de bestuurders uit de bocht waren gevlogen, speelde in een uitspraak van midden 2022 van de Rechtbank Midden-Nederland. 

Ernstig persoonlijk verwijt

In deze zaak werden de activiteiten van een vennootschap gestaakt. In aanloop naar deze beëindiging was er een procedure aanhangig tussen de vennootschap en een leverancier. Een deel van de openstaande vordering van de leverancier was erkend, een deel niet. Tijdens deze procedure werd de stekker uit de onderneming getrokken. Bijzonder bij de wijze van beëindiging was dat alle schuldeisers, behalve de leverancier waarmee het geschil liep, werden betaald. De leverancier pikte dit niet en ging rechtstreeks achter de bestuurders aan. 

De rechtbank gaf de leverancier gelijk en veroordeelde de bestuurders tot betaling. De rechter liet met name doorwegen dat de bestuurders niet zo zeer een verkeerde risico-inschatting hadden gemaakt, maar willens en wetens ervoor gezorgd hadden dat één crediteur niets op zijn (deels erkende) vordering betaald zou krijgen. De rechtbank stelt daarbij letterlijk dat de bestuurders eigen rechter hebben gespeeld. Hierbij achtte de rechter van groot belang dat de omvangrijkste schuldeisers van de vennootschap de (indirecte) bestuurders zelf waren en dat zij hun eigen vordering wel en geheel betaalden. Deze handelwijze levert volgens de rechtbank een ernstig persoonlijk verwijt op, waarmee de bestuurders zelf persoonlijk aansprakelijk zijn. 

Verkeert jouw onderneming in moeilijkheden?

Bij het staken van ondernemingen is het helaas vaak niet mogelijk om al je crediteuren te voldoen. Soms kan en dient dan de weg van faillissement gevolgd te worden. Zijn er geen baten, kan komt wellicht de weg van turboliquidatie aan de orde. Bij een (feitelijke) vereffening, is het van belang dat de crediteuren gelijkelijk en met in achtneming van hun wettelijke rangorde en rechten worden behandeld. Negeer je dit, dan kun je als bestuurder ,als je (te) ver de bocht uitvliegt, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Het is dan ook zaak dit soort situaties te voorkomen en je tijdig te laten informeren over de (on)mogelijkheden in een situatie als deze. Neem gerust contact op met mij of een van de andere insolventierecht advocaten. We helpen je graag verder.