Bron: SalarisMagazine februari 2016.

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is per 1 januari 2016 in werking getreden. De wet bevat enerzijds maatregelen die het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd moeten bevorderen en anderzijds maatregelen die moeten voorkomen dat jongere werknemers door AOW-gerechtigde werknemers van de arbeidsmarkt worden verdrongen. In dit artikel zal ik voorbeelden geven van die maatregelen en ga ik in op het overgangsrecht.