Eind 2018 stopt Achmea met het voeren van de klassieke functioneringsgesprekken voor haar 12.000 werknemers. Men kiest voor een meer flexibele aanpak waarbij medewerkers doorlopend in gesprek gaan over hun ontwikkeling. Begin 2019 volgden twee advocatenkantoren op de Amsterdamse Zuidas dat voorbeeld.

Functioneringsgesprek is verleden tijd

Medewerkers geven aan graag te willen leren. Ze hebben behoefte aan duidelijkheid en transparantie over hun ontwikkeling. Het klassieke jaarlijkse functioneringsgesprek is daar niet geschikt voor en daarom niet meer van deze tijd.

Een app waarmee collega’s elkaar voortdurend om feedback kunnen vragen is dat volgens beide advocatenkantoren wel. Dat is een mooi begin. Want: mensen willen vooral ook praten over wat hen bezighoudt in hun werk. Ze willen weten waar ze staan en hoe ze verder kunnen. Daarbij spreken ze liever over ontwikkelingen en kansen dan over wat ze niet goed doen.  

Beloon het positieve, negeer het negatieve

In ‘De Orka Award’ laat auteur Ken Blanchard zien dat mensen net als orka’s beter en sneller presteren als hun positieve gedrag wordt beloond en gestimuleerd en hun negatieve gedrag wordt genegeerd. De Nederlandse wet gaat juist uit van het omgekeerde. Wie iemand wil ontslaan, moet disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding aantonen.  

Schaf het functioneringsgesprek af en dans-dans-dans

Dat roept een vraag op. Kan het zijn dat als u het heeft over wat mensen inspireert, over wat ze graag en goed doen, vrijwel automatisch blijkt wat ze op dit moment niet goed of onvoldoende doen?

Als werkgever heeft u over het algemeen een groot aantal medewerkers dat voldoende functioneert. Zij hebben behoefte aan (persoonlijk) contact en zij willen worden gestimuleerd om verder te groeien. Dat gebeurt het meest effectief als u zich ook als coach kan opstellen.

Dan zijn er ook werknemers die moeten verbeteren. Zij hebben extra aandacht nodig. Daarvoor is het nodig dat u de DANS van de functionering beheerst.

Daarvoor is nodig: agenda en tijd. Voor persoonlijke gesprekken waarin u het onderstaande schema volgt. 

  1. Het startpunt is het Doel. Welke kennis en vaardigheden heeft de werknemer nodig en moet deze binnen afzienbare tijd vergaren?
  2. Daarna komt de Actualiteit. Wat kan de werknemer anders doen waardoor het beter gaat? Waardoor een stapje in de richting van het Doel kan worden gezet?
  3. Dan gaat het om Nadenken. Door werknemer én u als werkgever. Een gezamenlijke brainstorm. Eerst vrijelijk gedachten genereren. Daarna selecteren op haalbaarheid.
  4. Tenslotte: Samenvatten. Wat gaan we doen en wanneer? En wat laten we (voorlopig)? Een mail van u en een reactie van de werknemer gaan in het dossier.

Afdansen

Wie meesterlijk wil dansen doet er goed aan in zichzelf te investeren. In het ontwikkelen van spreek- en luistervaardigheden. Waardoor u met behulp van hart, hoofd en onderbuik de dans kunt blijven leiden.

U zou er bijna een tv-programma van maken.

Functioneringsgesprek afschaffen?

Denkt u er over om het functioneringsgesprek af te schaffen? En wilt u graag eerst overleggen wat verstandig is om te doen? Neem gerust contact op met mij of een van de overige arbeidsrechtspecialisten.