Iedere werkgever heeft wel eens te maken met een langdurige zieke werknemer. In die situaties komt het geregeld tot een WIA-aanvraag. Stel dat jij en je werknemer dit punt bereiken, zijn jullie daarna dan klaar met elkaar? Vaak wel, maar niet altijd. Soms kan een zieke werknemer zijn dienstverband voortzetten door aan de slag te gaan in werk dat nog wel bij zijn mogelijkheden past. Het is heel belangrijk om als werkgever in deze periode de juiste keuzes te maken. Dit voorkomt dure verrassingen. 

Beëindigen dienstverband met langdurige zieke werknemer

Is de periode van ontslagbescherming verstreken – dit is 2 of 3 jaar -, dan kan de arbeidsovereenkomst van de langdurige zieke werknemer beëindigd worden. Dit is mogelijk als je daar met je werknemer afspraken over maakt en die vastlegt in een vaststellingsovereenkomst. Werkt je werknemer niet mee aan zijn vertrek? Dan kun je als werkgever na het aflopen van de periode van ontslagbescherming naar het UWV. Ontslag is in dat geval alleen mogelijk als aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.

Voortzetten dienstverband met langdurige zieke werknemer

Soms kan en wil een zieke werknemer blijven werken na twee jaar ziekte. Het maakt in dat geval niet uit of je werknemer na de periode van ontslagbescherming in de WW of de WIA terecht komt. Je werknemer gaat dan aan de slag in werk dat nog wel past bij zijn mogelijkheden. In deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt kan dat jou als werkgever best goed uitkomen. Welke stappen zet je in dat geval en waar moet je op letten? 

Passende arbeid of overeengekomen arbeid?

Bij het voortzetten van het dienstverband met je langdurig zieke werknemer zijn er twee verschillende situaties mogelijk:

  • Situatie 1: Je werknemer blijft ook na het aflopen van de periode van ontslagbescherming ziek gemeld staan en blijft re-integreren in passende arbeid.
  • Situatie 2: Het eerder passende werk wordt het nieuwe eigen werk van je werknemer. Bewust of onbewust. Bewust als er een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Onbewust als jouw werknemer er na verloop van tijd gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de door hem lange tijd verrichte passende arbeid inmiddels zijn nieuwe werk is geworden.

Over dit gerechtvaardigd vertrouwen en hoe je voorkomt dat daarvan sprake is schreef ik in het verleden al eens een artikel. Die lees je hier.

De verschillen in de gevolgen van beide situaties zijn groot. In situatie 1 is je werknemer altijd ziek gebleven. Kan hij het passende werk op enig moment niet meer uitvoeren? Dan betaal je als werkgever geen loon meer. Dit is anders in situatie 2. Is je werknemer in die situatie te ziek om zijn werk uit te voeren, dan betaal je wel opnieuw maximaal twee jaar lang het loon aan jouw werknemer.

Een ander belangrijk verschil in beide situaties is dat de werknemer van situatie 1 het recht behoudt bij herstel terug te keren in zijn oude functie. Dit kan niet in situatie 2. Daar is het passende werk namelijk al de nieuwe functie geworden. Tot slot moet in beide situaties goed nagedacht worden over de hoogte van het loon dat je aan je werknemer gaat betalen na het aflopen van de periode van ontslagbescherming.   

Vragen over je zieke werknemer?

Voor welke situatie je als werkgever moet kiezen, hangt dus af van meerdere omstandigheden. Goed dus om na twee jaar van ziekte de balans op te maken en waar mogelijk advies in te winnen. Dat advies geef ik je graag! Neem hiervoor gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrecht advocaten.