U heeft vast niet dagelijks te maken met vastgoedtransacties? Het is dan ook niet gek dat u ervaring en expertise mist. Laat u zich daarom goed adviseren. Goed advies voorkomt vaak een hoop ellende en kosten achteraf. Bij aankoop van vastgoed komen veel specifieke kennisgebieden samen. Bouwkundige aspecten, milieu, fiscaliteit (BTW), financiële vraagstukken (financiering) en natuurlijk juridische aspecten. Welke deskundige doet wat?

Makelaar

Een aankoopmakelaar helpt u zoeken naar een geschikt pand en bij de prijsonderhandelingen.

De makelaar is getraind om basale gebreken aan vastgoed te ontdekken en doet onderzoek in het kadaster. Met name als het gaat om gebreken, behoedt de makelaar u voor een miskoop. Naast de prijs heeft de makelaar ook oog voor andere condities in de koopakte.

Verder is een taxatie (van een derde) makelaar nodig op het moment dat een financiering voor de aankoop nodig is. De bank wenst immers waarborgen voor een correcte waardering van het onderpand met het oog op de hypotheek.

Bouwkundig ingenieur 

Afhankelijk van de specifieke situatie kan het verstandig zijn om een bouwkundig adviseur te vragen om het vastgoed te onderzoeken. Vooral ouder vastgoed kan onderhevig zijn aan achterstallig onderhoud of constructieve problemen die veel geld kosten om te verhelpen. Met name slechte funderingen, betonrot of aangevreten houten vloeren kunnen voor onaangename verrassingen zorgen. Een scheur in een muur kan onschuldig zijn, maar duidt soms op een constructiefout. 

U kunt kopen onder voorbehoud van een technische keuring, waarbij u als koper mag ontbinden als bouwtechnische gebreken een bepaald bedrag overschrijden.   

Accountant en fiscalist

  • Koopt u een gebouw of bouwgrond, al dan niet bouwrijp?
  • Koopt u als ondernemer BTW belast of met overdrachtsbelasting?
  • Kunt u wel opteren voor BTW belaste levering en wat zijn de gevolgen daarvan?

Als u als ondernemer vastgoed koopt, doet u er goed aan om fiscale vraagstukken met uw fiscaal adviseur te bespreken. U wilt de aankoop uiteindelijk op de voor u fiscaal zo gunstig mogelijke wijze doen. 

Financieel adviseur / tussenpersoon

De (wijze van) financiering van vastgoed is een vak. Er zijn tal van financieringsconstructies, looptijden, renteafspraken e.d. denkbaar. Kijk daarbij niet alleen naar de laagste maandlasten. Laat u bijstaan door een (onafhankelijk) financieel adviseur. Zij kennen de markt en spelregels en regelen een op uw lijf geschreven financiering.

Notaris

De notaris is onafhankelijk en zal u als koper niet adviseren. De notaris:

  • waakt voor een goede afwikkeling van de levering,
  • zorgt zonodig voor doorhaling van hypotheken en beslagen,
  • informeert over zakelijke rechten en lasten, en
  • zorgt tenslotte voor afrekening en doorbetaling van de koopsom.

Levering van vastgoed kan op grond van de wet uitsluitend door de notaris. Als koper mag u (in de regel) de notaris aanwijzen.

Advocaat

Bel een advocaat voor advies bij de aankoop van vastgoed. Een advocaat heeft toegang tot het kadaster en notariële aktes en kan u snel en duidelijk adviseren over de risico’s en aandachtspunten. 

Verder adviseert een advocaat over specifieke contractuele bepalingen of controleert hij concept koopaktes opgesteld door de makelaar. 

Met name als er risico’s zijn die tot grote claims kunnen leiden, doet u er goed aan om een advocaat te raadplegen. Denk aan vragen over het bestemmingsplan, onduidelijke bedingen of (risico op) bodem verontreiniging. 

Een kort advies over uw positie of de wijze van vastlegging van het contract kan u veel gedoe en kosten achteraf besparen.

Mocht u op zoek zijn naar een advocaat, neem gerust contact met ons op.