Als de bank de klantrelatie met je wil opzeggen, dan mag zij zich hiertoe in principe beroepen op haar Algemene Bankvoorwaarden. Deze zijn standaard van toepassing op ieder contract met iedere cliënt. Uitgangspunt hierbij is dat de bank de relatie met u mag opzeggen, op het moment dat:

  • de bank een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat haar dienstverlening door jou wordt misbruikt, bijvoorbeeld voor witwaspraktijken,
  • sprake is van een vertrouwensbreuk met jou, of
  • de bank kan aantonen dat voortzetting van de dienstverlening tot onacceptabele risico’s leidt.

De bank dient hierbij een belangenafweging te maken: is opzegging van de relatie voldoende zwaarwegend in verhouding tot jouw belang bij de voortzetting van de relatie? Jouw meest zwaarwegende belang is om te kunnen beschikken over een bankrekening.

Meer weten over jouw (beëindigde) bankrelatie? Neem contact op met het KYB-team!

Check onze website voor meer informatie en publicaties. En download vooral het whitepaper KYC-onderzoek in de praktijk. Maar natuurlijk mag je ook contact opnemen met ons KYB-team. Zij adviseert en zo nodig procedeert (desnoods met een kort geding) over zaken waarin klantrelaties op initiatief en door (eenzijdig) toedoen van de bank zijn beëindigd. 
 

Download whitepaper KYC-onderzoek in de praktijk

Hoe ga je om met lastige vragen van de bank? In het whitepaper leggen we uit waar deze vragen vandaan komen, welke risico’s daarbij spelen en wat jouw rechten en plichten zijn. Ook lees je hoe je onaangename verrassingen bij een KYC-onderzoek voorkomt en welke stappen je moet nemen om te voorkomen dat de bank de klantrelatie met jou opzegt.

Een KYC-onderzoek, met alle mogelijke gevolgen van dien, kan iedere onderneming treffen. Neem dan ook tijdig maatregelen en voorkom beëindiging van jouw bankrekening.

Meer informatie
Whitepaper KYC-onderzoek