Als de bank de klantrelatie met u wil opzeggen, dan mag zij zich hiertoe in principe beroepen op haar Algemene Bankvoorwaarden. Deze zijn standaard van toepassing op ieder contract met iedere cliënt. Uitgangspunt hierbij is dat de bank de relatie met u mag opzeggen, op het moment dat:

  • de bank een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat haar dienstverlening door u wordt misbruikt, bijvoorbeeld voor witwaspraktijken,
  • sprake is van een vertrouwensbreuk met u, of
  • de bank kan aantonen dat voortzetting van de dienstverlening tot onacceptabele risico’s leidt.

De bank dient hierbij een belangenafweging te maken: is opzegging van de relatie voldoende zwaarwegend in verhouding tot uw belang bij de voortzetting van de relatie? Uw meest zwaarwegende belang is om te kunnen beschikken over een bankrekening.

Meer weten over uw (beëindigde) bankrelatie? Bezoek onze website of neem contact op met het KYB-team!

Check onze website voor meer informatie en publicaties, of neem contact op met het KYB-team. Zij adviseert en zo nodig procedeert (desnoods met een kort geding) over zaken waarin klantrelaties op initiatief en door (eenzijdig) toedoen van de bank zijn beëindigd.