Banken zeggen u toe dat zij vertrouwelijk zullen omgaan met uw informatie. Dit is niet altijd het geval. U zult in de meeste gevallen informatie verstrekken over derde partijen met wie u zaken doet of heeft gedaan. Op basis hiervan zal de bank nader onderzoek verrichten naar de betreffende partijen en mogelijk ook rechtstreekse informatieverzoeken doen aan die partijen, terwijl hiervoor geen geldige reden is op grond van de Wwft.

Dergelijke onderzoeken kunnen er dus toe leiden dat zowel de partijen met wie u zaken doet, als uzelf ten onrechte op ‘zwarte lijsten’ terechtkomen en daardoor bij geen enkele bank financieringen kunnen krijgen.

Vraagt de bank naar de achtergrond van uw handelspartners? Bezoek onze website of neem contact op met het KYB-team!

Check onze website voor meer informatie en publicaties, of neem contact op met het KYB-team. Zij adviseert en zo nodig procedeert (desnoods met een kort geding) over zaken waarin klantrelaties op initiatief en door (eenzijdig) toedoen van de bank zijn beëindigd.