‘PEP’ staat voor Politically Exposed Person (een ‘politiek prominent persoon’). Denk hierbij aan staatshoofden, regeringsleiders, ministers, maar ook hun directe familieleden of naaste geassocieerden.

Onder familieleden worden de partner (echtgenoot), ouders en kinderen verstaan. Naaste geassocieerden zijn bijvoorbeeld personen die samen met de PEP als een UBO  kwalificeren.

Als u een PEP (ofwel een familielid of een naaste geassocieerde van een PEP) bent, dient de bank een verscherpt cliëntonderzoek te verrichten.

Meer weten over een PEP? Bezoek onze website of neem contact op met het KYB-team!

Check onze website voor meer informatie en publicaties over PEP, of neem contact op met het KYB-team. Zij adviseren en zo nodig procederen (desnoods met een kort geding) over zaken waarin klantrelaties op initiatief en door (eenzijdig) toedoen van de bank zijn beëindigd.