Als de bank informatie bij u opvraagt, mag zij niet meer informatie opvragen dan zij onder de Wwft verplicht is. De bank moet specifiek omschrijven om welke informatie het gaat en welke risico’s zij heeft gesignaleerd. In dit kader mag de bank adviezen inwinnen bij deskundigen. De kosten hiervan mag zij echter niet bij u in rekening brengen.

Welke informatie moet u uw bank aanleveren?

In principe dient u alle informatie aan te leveren die de bank bij u opvraagt. Doet u dat niet, dan moet de bank op grond van de Wwft (en/of de toepasselijke Algemene Bankvoorwaarden) de klantrelatie met u beëindigen.

Mogelijk dient de bank ook melding te maken van verdachte transacties, waaronder witwaspraktijken, bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dit is een zelfstandig orgaan, ondergebracht bij de nationale politie. De FIU is verantwoordelijk voor het ontvangen en analyseren van meldingen van verdachte transacties.

Meer weten over informatieverstrekking inzake KYC of CDD? Bezoek onze website of neem contact op met het KYB-team!

Check onze website voor meer informatie en publicaties of neem contact op met het KYB-team. Zij adviseert en zo nodig procedeert (desnoods met een kort geding) over zaken waarin klantrelaties op initiatief en door (eenzijdig) toedoen van de bank zijn beëindigd.