In 2024 mag je geen tijdelijke woonruimte meer verhuren. Op 14 november 2023 stemde de Eerste Kamer namelijk in met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten woonruimte. De exacte datum waarop de Wet vaste huurcontracten wordt ingevoerd is nog onduidelijk. 

In 2015 werd de mogelijkheid ingevoerd om woonruimte tijdelijk te verhuren voor de duur van 2 jaar bij zelfstandige woonruimte en 5 jaar bij onzelfstandige woonruimte. De verwachting van de wetgever was dat daardoor meer ruimte verhuurd zou worden. In de praktijk bleken tijdelijke huurovereenkomsten vaak te worden opgevolgd door nieuwe tijdelijke huurovereenkomsten.

Voordelen tijdelijke verhuur woonruimte

In mijn artikel van 18 april 2016 legde ik uit wat de voordelen waren van tijdelijke verhuur ten opzichte van een reguliere huurovereenkomst. Belangrijkste voordeel was  - kort gezegd – dat kon worden verhuurd zonder dat huurders huuropzegbescherming genoten.

Afschaffing tijdelijke verhuur woonruimte; huurbescherming neemt toe

Naast het afschaffen van tijdelijke verhuur, komt de overheid ook met een Wetsvoorstel Betaalbare Huur, om de huurprijsbescherming op te trekken tot circa € 1.100,00. De wetgever streeft hiermee betere bescherming van huurders na.

Wet geldt voor nieuwe huurcontracten in 2024

Het afschaffen van de tijdelijke verhuur geldt niet voor huurcontracten die vóór de invoeringsdatum van de nieuwe wet zijn afgesloten.

Uitgezonderde categorieën tijdelijke verhuur

Bij algemene maatregel van bestuur worden een paar categorieën uitgezonderd waarvoor nog wel tijdelijk mag worden verhuurd. Echter, deze uitzonderingen zijn voor de commerciële verhuur praktijk niet interessant.
 

De uitzonderingen hebben betrekking op:

  • buitenlandse studenten,
  • de wisselwoning in verband met renovatie of sloop,
  • woningzoekenden in verband met specifieke wettelijke (mantel) zorg en maatschappelijke ondersteuning,
  • verhuur aan kinderen van een overleden ouder die huurder was, en
  • woningzoekenden met een minderjarig kind.

Verruiming mogelijkheid opzegging wegens dringend eigen gebruik

De wetswijziging geeft wel iets meer ruimte om een reguliere huurovereenkomst (dus met huuropzegbescherming), op te zeggen op grond van dringend eigen gebruik. De definitie van dringend eigen gebruik wordt uitgebreid tot:

  • Opzegging in verband met verkoop van de woning door een particulier die maximaal 1 woning verhuurt en die voorafgaand aan de verhuur ten minste 2 jaar in de woning heeft gewoond;
  • Opzegging in verband met de wens om aan een kind of ouder te verhuren, mits dat in de huurovereenkomst staat.

Gevolgen van de wetswijziging?

Het is de vraag of de maatregelen in de praktijk gaan leiden tot een verbetering van de (rechts)positie van huurders. Mijn verwachting is dat beleggers en particuliere verhuurders goedkopere woningen tot en met het middenhuursegment minder zullen verhuren. Mogelijk worden deze woningen opgeknapt zodat deze alsnog in een hoog segment kunnen worden verhuurd.

Denkbaar is ook dat een aantal van deze woningen – nadat de lopende tijdelijke huur afloopt - verkocht gaan worden, ook als gevolg van fiscale wetgeving.

Al met al zou het invoeren van de wet een averechts effect kunnen hebben, wat inhoudt dat de krapte in de betaalbare huurmarkt juist toeneemt.

Meer weten over de nieuwe Wet vaste huurcontracten?

Wil je nu meer weten over de mogelijkheden van tijdelijke verhuur woonruimte, de Wet vaste huurcontracten of het huurrecht in het algemeen? Neem gerust contact op met mij of een van de andere huurrecht advocaten.

Lees ook: Verhuurvergunning Leiden per 1 juli 2024 verplicht

Vanaf 1 juli 2024 is een verhuurvergunning verplicht in Leiden! De gemeente Leiden heeft nieuwe maatregelen ingevoerd om de woningmarkt te reguleren en de leefbaarheid te verbeteren. Als verhuurder is het essentieel om op de hoogte te zijn van deze wijzigingen.

Lees meer
Leiden | Verhuurvergunning