Net als veel andere gemeenten zoekt de gemeente Leiden al enige tijd naar een manier om de oververhitte woningmarkt beter te reguleren. Op 1 januari 2024 is daarom een nieuw pakket met woningmarktregulerende maatregelen in werking getreden. Dit pakket omvat onder andere de invoering van een verhuurvergunning, een opkoopbescherming van woningen tot € 435.000,- en een vergunning voor omzetting en woningvorming. Het doel van deze regulerende maatregelen is om de leefbaarheid in de stad te verbeteren en de toegang voor starters tot betaalbare woningen gemakkelijker te maken.

Als verhuurder in de gemeente Leiden is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwe regels. In dat kader is vooral de regelgeving omtrent de verhuurvergunning relevant.

Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. De wet geeft algemene regels voor goed verhuurderschap. Dit zijn onder meer regels over:

 • discriminatie,
 • intimidatie en bedreiging,
 • het hanteren van redelijke waarborgsommen,
 • het hanteren van schriftelijke huurovereenkomsten,
 • een informatieplicht,
 • het in rekening brengen van correcte servicekosten.

De gemeente is gehouden om een meldpunt ‘ongewenst verhuurgedrag’ in te richten, zodat misstanden kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij een overtreding van de algemene regels voor goed verhuurderschap kan de gemeente handhavend optreden met een waarschuwing of een last onder bestuursdwang.

Onderdeel van de Wet goed verhuurderschap: verhuurvergunning

De Wet goed verhuurderschap biedt voorts de mogelijkheid aan gemeenten om gebieden aan te wijzen voor het invoeren van een verhuurvergunning daar waar de leefbaarheid onder druk staat door ongewenst verhuurgedrag. Ze kunnen met deze verhuurvergunning dan ook niet alleen handhaven op algemene regels voor goed verhuurderschap, maar ook op achterstallig onderhoud en te hoge huurprijzen.

Gemeente Leiden voert verhuurvergunning in

De gemeente Leiden heeft besloten om de verhuurvergunning voor zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimte in te voeren. De verhuurvergunning is persoonsgebonden. Dit betekent dat als je meerdere woningen verhuurt, je maar één vergunning hoeft aan te vragen.

Verhuurvergunning aanvragen

Wil je een verhuurvergunning verkrijgen, dan dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Je moet als verhuurder:

 • aantonen op welke manier je invulling geeft aan de algemene regels van goed verhuurderschap.
 • een eerlijke huur rekenen. Dit betekent dat de huur niet hoger mag zijn dan de maximale kale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel.
 • laten zien dat je een onderhoudsplan hebt opgesteld en ook daadwerkelijk uitvoert.

In dat kader moet je dus ook de huurovereenkomsten, onderhoudsplannen, huurprijzen, etc. aan de gemeente overleggen bij het doen van de aanvraag.

Voor welke wijken in Leiden geldt de verhuurvergunningsplicht?

De gemeente Leiden heeft de verhuurvergunningsplicht afgegeven voor de volgende wijken:

 • Binnenstad Noord: hele wijk
 • Binnenstad Zuid: Pieterswijk, Levendaal-West en Levendaal-Oost
 • Stationsdistrict: hele wijk
 • Leiden Noord: hele wijk
 • Bos & Gasthuiswijk: Haagweg-Noord
 • Merenwijk: Slaaghwijk en Merenwijk-Centrum
 • Morsdistrict: Transvaal

Geldt de verhuurvergunningsplicht ook voor tijdelijke huurcontracten?  

De verhuurvergunningsplicht geldt ook voor tijdelijke huurcontracten. De gemeente Leiden loopt daarmee alvast vooruit op de afschaffing van de tijdelijke verhuur van woningen in 2024.

Wil je meer weten over de afschaffing van tijdelijke huurcontracten? Lees dan ons artikel over de Wet Vaste Huurcontracten: Wet vaste huurcontracten zet een streep door tijdelijke woonruimte.

Verhuur je al een woning of ga je een woning verhuren in Leiden?

Ben je van plan om in bovenstaande wijken een woning te verhuren, dan heb je daar vanaf 1 januari 2024 een verhuurvergunning voor nodig. Verhuur je al een woning in een van de aangewezen wijken? Dan heb je tot 1 juli 2024 om een vergunning aan te vragen. Dit kun je doen op de website van de gemeente: Verhuurvergunning - Gemeente Leiden.

Meer weten over de verhuurvergunning in Leiden?

Heb je vragen over de woningmarktregulerende maatregelen of wil je weten wat de gevolgen zijn voor jouw situatie als de gemeente jouw aanvraag weigert? Neem dan contact op met mij of een van de andere advocaten huurrecht.