‘UBO’ staat voor Ultimate Beneficial Owner (letterlijk ‘uiteindelijk belanghebbende’). Iedere instelling, waaronder ook een bank, moet in het kader van haar verplichtingen onder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme) achterhalen wie binnen uw bedrijf de touwtjes in handen heeft. Het doel hiervan is om te voorkomen dat een persoon die bijvoorbeeld geld witwast, zich kan verschuilen achter zijn bedrijf.

Wie worden in ieder geval aangemerkt als UBO?

In Nederland kwalificeert als UBO degene die:

  1. meer dan 25% van het eigendomsbelang van het bedrijf in handen hebben, en/of
  2. meer dan 25% van het stemrecht kunnen uitoefenen, en/of
  3. op een andere manier feitelijk en doorslaggevende zeggenschap kunnen uitoefenen.

Leidt toepassing van deze criteria niet tot één of meerdere UBO’s, dan is het de beurt aan één of meerdere pseudo-UBO’s. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor alle bestuurders van een stichting.

Meer weten over UBO's en pseudo-UBO's? Bezoek onze website of neem contact op met het KYB-team!

Check onze website voor meer informatie en publicaties over UBO's en pseudo-UBO's, of neem contact op met het KYB-team. Zij adviseert en zo nodig procedeert (desnoods met een kort geding) over zaken waarin bankrelaties op initiatief en door (eenzijdig) toedoen van de bank zijn beëindigd.