Als u wel eens een huurovereenkomst heeft gesloten, was het voorgelegde contract waarschijnlijk maar één jaar geldig met een mogelijke verlenging van nog een jaar. Vast wel, want bijna alle verhuurders, makelaars en woningbemiddelaars hanteren zulke overeenkomsten met standaard korte huurperioden. Maar is een huurovereenkomst voor bijvoorbeeld 1 jaar voor een zelfstandige woning wel geldig? En moet de huurder er dan ook na 1 jaar uit als de verhuurder dat wil?

Beroep doen op huurbescherming

Het antwoord is ‘nee’. De wet schiet de huurder als zwakkere partij te hulp door te bepalen dat de huurovereenkomst niet vanzelf door afloop van de overeengekomen termijn (hier dus 1 jaar) eindigt. Huurbescherming heet dat. De huurder moet natuurlijk daarop dan wel een beroep doen.

Opzeggingsgronden voor verhuurder

Wat kan de verhuurder dan doen om de onwillige huurder er toch uit te krijgen? De verhuurder moet de huur opzeggen op grond van één in de wet genoemde gevallen. Andere gronden hebben geen zin.

Die opzeggingsgronden moeten bovendien ook nog later door de rechter worden goedgekeurd als de huurder niet met de opzegging(sgrond) akkoord gaat. De verhuurder moet die procedure ook starten. Een aantal voorbeelden van opzeggingsgronden zijn:

  • de huurder gedraagt zich niet zoals een goed huurder betaamt. Denk hierbij aan slecht betalingsgedrag of een puinhoop maken van het gehuurde.
  • de verhuurder heeft de ruimte dringend nodig voor eigen gebruik van zodanige aard dat voortzetting van de huurovereenkomst niet redelijk zou zijn.

Dus ook al heeft u uitdrukkelijk in een huurcontract ingestemd dat de huur maar voor een bepaald periode geldt, toch is zo’n bepaling in strijd met de wet. Deze wettelijke bepalingen zijn van “dwingend recht” wat betekent dat u daar niet van kan afwijken via een daarmee strijdige contractsbepaling.

Uitzonderingen bij huurbescherming

Kan een huurder nu ook een beroep op huurbescherming doen bij de huur van bijvoorbeeld een vakantiehuis? Nee, daarvoor geldt dat een dergelijke huur naar zijn aard wordt beschouwd als bedoeld voor korte duur en daarop zijn de huurbeschermingsbepalingen juist weer niet van toepassing.
Ook als iemand voor enige tijd naar het buitenland gaat voor zijn werk en zijn huis tijdelijk voor die periode wilt verhuren, kan sprake zijn van een dergelijke huur van korte duur. Maar besef dat de rechter altijd heel goed naar de omstandigheden van het geval kijkt.

Meer informatie over huurbescherming?

Tijdig advies inwinnen kan een hoop ellende voorkomen. Neem gerust contact met mij op of een van de overige specialisten op het gebied van vastgoed.

Oorspronkelijke auteur: Hans Hinnen (sinds 1 juli 2016 niet meer werkzaam bij RWV Advocaten)