Op 1 januari 2011 is een nieuwe fiscale regeling in werking getreden in de Wet op de Loonbelasting, inzake de vergoedingen en verstrekkingen die u als werkgever aan uw werknemers kunt voldoen. De nieuwe regeling staat bekend als de 'werkkostenregeling' en houdt in dat u op jaarbasis maximaal 1,5% van uw totale fiscale loonsom voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen mag gebruiken.

De werkkostenregeling voorziet in een overgangsregeling voor de jaren 2011 t/m 2013. In deze periode heeft u als werkgever jaarlijks de keuze tussen toepassing van het huidige regime en de nieuwe werkkostenregeling. Vanaf volgend jaar zou invoering ervan verplicht worden, maar…...

Voorstel om overgangstermijn werkkostenregeling met 1-2 jaar te verlengen

Volgens bronnen rond het Ministerie van Financiën zou staatssecretaris Frans Weekers bereid zijn de hiervoor bedoelde overgangsperiode van drie jaar met nog eens één of twee jaren te verlengen. Een aantal Tweede Kamerleden van VVD en PVDA vindt het een goed idee om die overgangstermijn te verlengen.

Werkkostenregeling is ingewikkeld en niet altijd bekend

Reden van het uitstel is dat bedrijven tot nu toe niet erg enthousiast zijn over de nieuwe fiscale regeling. De werkkostenregeling is bedoeld om de administratieve lasten van bedrijven te verminderen door het oude samenraapsel van vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te vervangen en te versimpelen.

Maar de nieuwe regeling is nog steeds ingewikkeld, vereist een grondige voorbereiding en dreigt voor sommige sectoren slechter uit te pakken dan het oude regime. Bovendien blijkt uit een recente evaluatie dat bijna de helft van de kleine bedrijven niet op de hoogte is van de werkkostenregeling.

De kans is dan ook groot dat de verplichte invoering van de werkkostenregeling met één of twee jaar wordt uitgesteld.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit artikel, neem gerust contact op met een van de arbeidsrechtspecialisten.