WBTR voor stichtingen en verenigingen: zorg dat statuten voor 1 juli 2026 in orde zijn

Overgangsregeling wet dubbele achternaam

Afwijkende afspraken met netbeheerders over wettelijke aansluittermijnen: aannemers en …

Grensoverschrijdend gedrag: de code gekraakt

Doorbreking van het medisch beroepsgeheim na overlijden

Personeelszaken is core business van iedere manager!

Betalingsregelingen en kwijtschelding van belastingen voor ondernemers

Het voorkomen en bestrijden van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Dossieropbouw bij disfunctioneren: stappenplan en praktische tips

Podcast | Afl. 9 | Netwerken is niet net als werken

VIDEO | Vereenvoudiging verlofvormen op komst

Whitepaper software, maatwerk & auteursrecht