MENU

Webinar ABC van het bestuursrecht - Deel 1: Gebruik monumentaal pand voor horeca
21-09-2017

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen de burgers en de overheid en het bestuursprocesrecht biedt de controle op deze verhouding. 

Het bestuursprocesrecht schrijft voor waar een besluit van de overheid aan moet voldoen en wat een burger daartegen kan doen indien hij het daarmee niet eens is. 
Het biedt bescherming en vertegenwoordiging van de burger.

In drie aparte webinars behandelen Katja Heede en Lisanne Bergman (beiden niet meer werkzaam bij RWV Advocaten)  aan de hand van voorbeelden de algemene regels van het bestuursprocesrecht. Als rode draad lopen de A van Aanvraag, de B van Besluit en Bezwaar en C van controle door deze webinars, oftewel het ABC van het bestuursprocesrecht.

In dit eerste deel leggen Katja en Lisanne uit wat er komt kijken bij het exploiteren van een horecagelegenheid in een monumentaal pand.

Vragen over het bestuursrecht webinar?

Voor vragen over het webinar of over omgevingsrecht en bestuursrecht in het algemeen, kunt u bij een van de bestuursrechtadvocaten terecht. 

© 2022 RWV