MENU

Webinar ABC van het bestuursrecht - Deel 2: exploitatie horecaonderneming
21-09-2017

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen de burgers en de overheid en het bestuursprocesrecht biedt de controle op deze verhouding.

Het bestuursprocesrecht schrijft voor waar een besluit van de overheid aan moet voldoen en wat een burger daartegen kan doen indien hij het daarmee niet eens is. 
Het biedt bescherming en vertegenwoordiging van de burger. 

In drie aparte webinars behandelen Katja Heede en Lisanne Bergman (beiden niet meer werkzaam bij RWV Advocaten) aan de hand van voorbeelden de algemene regels van het bestuursprocesrecht. Als rode draad lopen de A van Aanvraag, de B van Besluit en Bezwaar en C van controle door deze webinars, oftewel het ABC van het bestuursprocesrecht. 

In dit tweede deel komen de regels die gelden voor horecaondernemingen aan bod. 

Vragen over het bestuursrecht webinar?

Voor vragen over het webinar of over omgevingsrecht en bestuursrecht in het algemeen, kunt u bij een van de bestuursrechtadvocaten terecht. 

© 2022 RWV