MENU

Uw kwekersrecht is geregeld, nu uw licentie nog!
18-03-2014

Als kweker of veredelaar heeft u veel kosten gemaakt om een Communautair (Europees) of Nederlands kwekersrecht te verkrijgen voor een nieuw plantenras. Deze kosten wilt u als agrarisch ondernemer graag met winst terugverdienen. Maar hoe doet u dit?

De meest gangbare manier om uw kwekersrecht te gelde te maken, is het afsluiten van licentieovereenkomsten (ook wel licentie genoemd) met andere kwekers. Met een licentie verleent u de bevoegdheid aan een ander kweker om met uw nieuwe ras handelingen te verrichten die zijn beschermd door het kwekersrecht.

In mijn advocatenpraktijk kom ik helaas nog vaak licentieovereenkomsten tegen die juridisch niet goed in elkaar zitten. Daarom geef ik u enkele tips waar u ook op moet letten bij het opstellen van uw licentieovereenkomsten.

Beschrijf de duur en te verrichten handelingen in de licentie

In de praktijk gaat het vaak mis, omdat in de licentie niet duidelijk is beschreven voor welke duur de licentie is verleend en welke handelingen precies onder het licentierecht vallen. Als u hierover niets afspreekt in de licentie, geldt zij onbeperkt. Dat wil zeggen, voor alle handelingen en voor de duur van het kwekersrecht.

Een licentie voor de duur van het kwekersrecht kan voor u nadelig zijn. Bijvoorbeeld als de kweker de bloemen van uw nieuwe ras met een slechte kwaliteit op de markt brengt. Door de duur van de licentie te beperken, kunt u steeds weer beslissen of u de licentie met deze kweker wel wilt verlengen.

Ook het beperken van de toegestane handelingen is vaak noodzakelijk. Zo wilt u voorkomen dat teeltmateriaal van uw nieuwe ras wordt uitgevoerd door de licentiehouder naar landen waar u geen kwekersrechtelijke bescherming geniet.

Overdraagbaarheid licentieovereenkomst

Als over de overdraagbaarheid van de licentieovereenkomst niets is bepaald, dan kan deze licentie door de kweker (licentiehouder) worden overgedragen aan een andere kweker. Het is dus voor u van belang om te bepalen in de licentieovereenkomst dat de licentie niet overgedragen mag worden zonder uw schriftelijke toestemming. Hierdoor houdt u de controle of uw nieuwe ras door een goede kweker wordt geteeld.

Neem de merknaam op in de licentie

U wilt uw nieuwe ras goed in de markt zetten. Een van de manieren daarvoor is om uw nieuwe ras alleen op de markt te verkopen onder een beschermde merknaam. Echter, u moet dan wel in uw licentieovereenkomst opnemen dat de kweker uw nieuwe ras alleen mag verkopen onder deze merknaam!

Rechtskeuze en bevoegde rechter

Geeft u een licentie aan een buitenlandse kweker, bepaal dan in de licentieovereenkomst dat deze overeenkomst uitsluitend is onderworpen aan het Nederlandse recht. Ook is het van belang om te bepalen dat alle geschillen die in verband met de licentieovereenkomst ontstaan exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Neemt u deze bepalingen niet op, dan loopt u de kans om bij een geschil geconfronteerd te worden met een buitenlandse rechter en een voor u totaal onbekend rechtsstelsel.

Heeft u een goede licentieovereenkomst?

Ik heb u enkele tips gegeven, er zijn er echter nog veel meer! Wilt u de zekerheid hebben dat uw licentieovereenkomst juridisch goed in elkaar zit? Kom dan bij ons op kantoor langs voor een check van uw licentieovereenkomst.

Specialismen
Rechtsgebieden
Sectoren
Specialismen
Rechtsgebieden
Sectoren
© 2022 RWV