MENU

Publicatie SalarisMagazine: Houdt u zich als werkgever aan de regels uit de Arbeidstijdenwet?
03-04-2017

Bron: SalarisMagazine april 2017.

De Arbeidstijdenwet (ATW) regelt onder meer hoe lang werknemers mogen werken en wanneer iemand recht heeft op pauze of rusttijd. In de ATW is een onderscheid gemaakt tussen werknemers die 18 jaar of ouder zijn, jeugdige werknemers (16 en 17 jaar), zwangere vrouwen en werknemers onder de 16 jaar. In dit artikel sta ik stil bij de regels die in beginsel gelden op het gebied van arbeids- en rusttijden voor werknemers die 18 jaar of ouder zijn.

Klik op 'Download' op het gehele artikel te lezen.

© 2021 RWV